Stipendije za studente

Program stipendiranja studenata – proleće 2018. 

Evropski pokret FUTURIS, u skladu sa svojim ciljevima promovisanja važnosti sekundarnog obrazovanja kod omladine, u saradnji sa Obrazovnim centrom EQUILIBRIO organizuje i tokom proleća 2018. Program stipendiranja studenata beogradskih fakulteta i visokih strukovnih škola.

Program stipendiranja studenata – proleće 2018. osmišljen je tako da zainteresovanim studentima beogradskih fakulteta i visokih strukovnih škola omogući pohađanje PREMIUM kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara, uz izdavanje i overu zvaničnih uverenja i sertifikata.

Pravo na konkurisanje imaju svi studenti bez obzira da li su koristili ovaj vid stipendije u prethodnim Programima stipendiranja studenata.

Ovog proleća imaćete priliku da naučite jedan od sledećih jezika: engleskog,  nemačkog, španskog,  italijanskog,  norveškog,  švedskog,  ruskog i  francuskog jezika. Uz učenje stranog jezika imaćete mogućnost da prisustvujete i kreativnim jezičkim radionicama, da upoznate kulture stranih zemalja, da naučite kako se piše CV na engleskom i nemačkom jeziku, a kako se piše aplikacija za master studije na engleskom i nemačkom, saznaćete nešto više o tehnikama učenja i o međunarodno priznatim ispitima.

Program počinje u prvoj polovini marta 2018. i traje 3 meseca. Nastava se održava radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) ili vikendom (u dnevnim terminima). Pohađanje PREMIUM kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i seminari fakultativni.

Ukoliko se student upisuje na jezik koji je već učio, ulaznim testiranjem biće precizno utvrđen trenutni nivo njegovog predznanja i shodno tome biće upisan na odgovarajući nivo učenja. Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Centra EQUILIBRIO.

Detaljne informacije o programu, uslovima i načinu prijaviljivanja možete pročitati na: www.stipendijezastudente.com

 pss17