Vision Final Conference 2016 – You need vision to see!

Vision Final Conference je poslednji u nizu od jedanaest edukativnih seminara u okviru internacionalnog projekta Vision koji će biti održan od 9. do 15. oktobra u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima „Gnezdo“, pod potkroviteljstvom organizacije ESTIEM LG Beograd, sa Fakulteta organizacionih nauka.

Više od dvadeset godina projekat Vision omogućava studentima širom Evrope da se upoznaju sa temama iz industrijskog inženjerstva i menadžmenta putem interaktivnih predavanja, studija slučaja i poseta kompanijama.

Ove godine predavanja na temu “Materials – Key Drivers for Innovation” su se održala u gradovima poput Madrida, Istanbula, Geteborga, Dortmunda, Gdanjska, Ahena i ostalih.
Finalnoj konferenciji u Beogradu sa podtemom „Obnovljivi materijali“ će prisustvovati participanti iz Italije, Nemačke, Portugala kao i Turske.

Brojni mladi doktoranti, stručnjaci i profesori će održati interaktivna predavanja na ovu temu, a neki od njih su Vesna Panić, Sanja Šešlija, Milica Spasojević, Marija Lučić Škorić i Pavle Spasojević.

Predavanja će biti otvorena i za studente sa fakulteta Beogradskog univerziteta kao što su Mašinski, Rudarsko-geološki, Tehničko-metalurški i Građevinski fakultet i Fakultet organizacionih nauka. Prijave će biti otvorene do 7. oktobra.

Za više informacija obratite se na mail milos.novitovic@estiem.org ili zorana.savic@estiem.org.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: