Treći Dani javnih politika

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka uz podršku Konrad Adenauer fondacije objavljuju konkurs za učesnike trećih Dana javnih politika koji će biti održani na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 31. oktobra i 01. novembra 2015. godine u terminu od 10 do 17h.

Teme trećih Dana javnih politika biće: javne politike u Republici Srbiji, kreiranje javnih politika na nivou EU, zagovaranje za javne politike, uspešne lokalne javne politike, privatizacija sportskih klubova i pitanje migracija i njihov uticaj na javne politike Republike Srbije. O ovim temama će govoriti kreatori i donosioci odluka i politika, predstavnici akademske javnosti, privatnog sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Pravo da se prijave na konkurs imaju studenti/studentkinje svih akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji i predstavnici organizacija civilnog društva. Prednost pri odabiru učesnika će imati studenti društveno-humanističkih fakulteta i predstavnici organizacija koje imaju srodno polje delovanja.

Za prijavu na konkurs potrebno je da pošaljete Vaš CV na adresu: konkurs@gajp.org

Više informacija pronađite na www.danijavnihpolitika.rs/treci-dani-javnih-politika

Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.

Rok za prijave je 25.oktobar, u 23:59 časova. Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: