Seminar studenata zdravstvenih nauka

Studentski parlament i Savez studenata Visoke zdravstvene škole organizuju 4. po redu seminar studenata zdravstvenih nauka pod nazivom „Uloga zdravstvenih radnika u savremenom sportu“, u studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru.

Sa uvođenjem Bolonjskog procesa i evropskog sistema prenosa bodova (ESPB) studijski proces se svodi na jurnjavu studenata za bodovima kako bi stekli uslov za izlazak na ispit ili eventualno upisivanje ocene bez izlaska na ispit, ne obraćajući previše pažnje na kvalitet nastave i sadržaja koji se uče.

Nakon prethodne tri konferencije održanih na Zlatiboru, uvideli smo da postoji veliko interesovanje studenata za vannastavne aktivnosti i sadržaje koji im se nude a o kojima se ne govori na redovnim predavanjima.

Savremeni sport iziskuje sve veće prisustvo i aktivno učešće medicinskog osoblja u pripremnom, trenažnom i takmičarskom procesu što se ne spominje ni u jednoj oblasti studija, pa je iz toga proistekao i sam naziv konferencije koji glasi: „Uloga zdravstvenih radnika u savremenom sportu“.

Veliko interesovanje i veliki odziv za učešće na konferenciji dovoljan je pokazatelj da je ovakav projekat preko potreban studentima jer im širi vidike i otvara mogućnost zaposlenja u sportskim klubovima, pa će tako okupiti oko 300 najambicioznijih studenata, diplomaca, profesora i gostiju.

Takođe, nakon dugogodišnje tradicije održavanja ovakve konferencije krajem kalendarske godine, odnosno krajem zimskog semestra, studenti se susreću sa najuspešnijim kolegama koji su ostvarili zapažene rezultate sa sportskim klubovima u kojima su bili deo medicinske službe i imaju priliku da za okruglim stolovima učestvuju u debati, postavljaju pitanja, dobijaju savete i dele iskustva jedni sa drugima.

Pozivamo sve zainteresovane studente i njihove prijatelje da rezervišu svoje mesto na vreme obzirom da je broj mesta ograničen!

Prijave će se primati svakog radnog dana od 12 do 16 časova u kancelariji Studentskog parlamenta Visoke zdravstvene škole strukovnih studija z Beogradu, Cara Dušana 254, Zemun, sve do 30. oktobra 2015. godine.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: