Seminar: Omladinski rad u Srbiji – od korisnika do promotera razvojne saradnje

Udruženje „Narodni parlament“ poziva zainteresovane omladinske radnike i radnice iz Srbije, predstavnike/ce omladinskih organizacija civilnog društva i lokalnih kancelarija za mlade da se prijave na četvorodnevni seminar „Omladinski rad u Srbiji – od korisnika do promotera razvojne saradnje“, koji se održava u Leskovcu, od 28.9. do 1.10. 2015. godine.
O SEMINARU
Učesnici/ce seminara će od eksperata iz zemlje i inostranstva saznati više o globalnom razvoju i procesima kreiranja održivih razvojnih ciljeva na globalnom nivou. Takođe, seminar će biti i prilika da se učesnici/ce upoznaju sa radom evropskih razvojnih OCD i mogućnostima saradnje sa istim. Značajan deo seminara biće posvećen mogućnostima za apliciranje u okviru Erazmus+ programa, kao jednom od Srbiji dostupnih fondova kroz koji se mogu finansirati projekti razvojne saradnje. Neki učesnici ovog seminara imaće priliku i da učestvuju u studijskom putovanju i poseti evropskim razvojnim organizacijama koje će biti organizovano na kraju projekta.
KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Seminar je prevashodno namenjen izgradnji kapaciteta omladinskih radnika i radnica iz omladinskih i OCD koje rade sa mladima, kao i iz kancelarija za mlade zainteresovanim za produbljivanje uloge domaćih omladinskih aktera na polju globalnog razvoja i razvojne saradnje, kao i uspostavljanje partnerskih odnosa sa evropskim razvojnim organizacijama.
KAKO SE PRIJAVITI
Svi zainteresovani za učešće na seminaru treba da popune prijavni formular i pošalju ga na adresu:office@parlament.org.rs najkasnije do 18. septembra 2015. godine. Prijavni formular možete preuzeti ovde. Obaveštenje o rezultatima selekcije dobiće samo oni učesnici/ce koji su odabrani za učešće na seminaru.
Poziv za učesnike seminara sa pratećom agendom možete preuzeti ovde.
O PROJEKTU
Ovaj seminar, drugi u seriji od tri seminara koje organizujemo do kraja godine, realizuje se u okviru projekta „Balancing the mind-set of youth work in Serbia – from aid receivers to global development supporters“ i za cilj ima da motiviše i podrži omladinske radnike/ce, odnosno omladinske OCD i KZM da se angažuju na aktivnostima u oblasti globalnog razvoja. Projekat se realizuje kao podrška kampanji „Evropska godina za razvoj 2015“ koja za cilj ima intenziviranje dijaloga između građana i političara na nivou EU, ali i cele Evrope, a u vezi pitanja globalnog razvoja. Iako je svrha kampanje bolja informisanost građana EU o međunarodnom razvoju ona je takođe usmerena na sve mlade Evrope koji imaju najveći udeo u osiguravanju svetlije budućnosti, ne samo za građane Evrope nego i za ceo svet.
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: