Seminar na temu „Sistem menadžmenta otpadom“

Ovaj seminar ima za cilj da polaznici dobiju praktična znanja o zahtevima i načinima implementacije sistema menadžmenta otpadom u konkretnim organizacijama.

Pored upoznavanja sa teorijskim i praktičnim dostignućima u ovoj oblasti, polaznici imaju mogućnost da putem pohađanja radionica, na primeru konkretne organizacije, već na  samom kursu, izrade osnovne dokumente kojima se uređuje sistem menadžmenta otpadom u predmetnoj organizaciji, i na taj način steknu konkretna znanja primenjiva u praksi.

Svrha seminara je:

  • Upoznavanje polaznika sa pojmom i zahtevima menadžmenta otpadom.
  • Osposobljavanje za implementaciju sistema menadžmenta otpadom u konkretnoj organizaciji
  • Upoznavanje sa dobrim praksama implementacije sistema menadžmenta otpadom u Srbiji i svetu.

Namena ovog seminara je da se srednji/viši nivo menadžmenta i ostali zaposleni u
građevinarstvu, industrijskoj proizvodnji, javnoj upravi, sektoru transporta, kao i u
oblasti obrazovanja (studenti i nastavno osoblje), upoznaju sa postupkom menadžmenta
otpadom koji je potrebno primeniti, a ujedno i svim koristima, ali i potencijalnim problemima koji mogu nastati u njegovoj primeni.

Planirano je da se seminar održi tokom druge polovine februara 2016. godine, a termin će biti preciziran u dogovoru sa polaznicima, tako da se odgovori na njihove potrebe i mogućnosti.  Planirano  je  da  seminar  traje  dva  dana  po  pet  časova.

Predavači na seminaru će ujedno biti i mentori polaznicima. Polaznici će u okviru radionica
prezentovati  svoja  rešenja,  oko  kojih  će  se  voditi  diskusija.  Ovo  je interaktivan vid realizacije obuke, koji se razlikuje od obuka sa sličnom temom koje se nude na tržištu, pa je značajna prednost sticanje praktičnih znanja i veština na rešavanju konkretnih problema u
svakodnevnoj praksi.

Teme koje će biti obrađene obuhvataju sledeće:

  • Osnove i principi sistema menadžmenta otpadom
  • Klasifikacija otpada i načini postupanja sa otpadom
  • Praktični deo – radionica:  postavka zadatka, prikaz  smernica i dikusija rešenja

Predavanja i edukativne redionice na ovom seminaru održaće stručnjaci sa značajnim
iskustvom u obrazovanju i u praktičnoj primeni zahteva menadžmenta otpadom u skladu
sa Zakonom o upravljanju otpadom:
– Prof. dr Vojislav Božanić, dipl. maš. inž., vanredni profesor (http://vojislavbozanic.rs/)
– Bojana Jovanović, dipl. inž. org. –master (https://rs.linkedin.com/in/bojana-jovanovic-45b30722)
a dvodnevno druženje i prenos znanja će se realizovati u organizacionom okruženju
Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

U  okviru Fakulteta za  primenjeni  menadžment,  ekonomiju  i  finansije funkcioniše  stručni  tim  koji  nudi  konsultantske  usluge zainteresovanima prilikom  implementiranja ovog  sistema,  čija  pomoć  profesionalno  i ekspertski olakšava uvođenje ovog kompleksnog, ali neophodnog sistema.

Mesto:
Fakultet  za  primenjeni  menadžment,  ekonomiju  i  finanasije,  Beograd, Nemanjina 4,  2.sprat
Vreme: Druga polovina februara (u dogovru sa polaznicaim), 2 dana po 5 časova
Cena: 10 000,00 rsd po polazniku
Organizator: Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finanasije, Beograd

Kontakt:

Za sve informacije može te se obratiti na kontakte:
Ivana Skenderović: 064/2480610
permanentnoobrazovanje@ mef.edu.rs

Prijavu na seminar možete pronaći na sledećem linku

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: