Prva Balkan Club konferencija

U sklopu „East Project“-a Švajcarskog Nacionalnog Saveta Mladih (SNYC), Centar za razvoj civilnih resursa organizuje prvu Balkan Club konferenciju u periodu od 12. do 14. februara u Nišu. Na konferenciju se mogu prijaviti donosioci odluka nevladinih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Moldavije, Srbije i Švajcarske.

Cilj konferencije jeste da okupi 40 mladih lidera koji će potpisati memorandum o saradnji, umrežavanju i budućim projektima.

Učesnici će imati priliku da razmene ideje, da čuju iskustva drugih organizacija u regionu i budu potpisnici memoranduma o saradnji.

Balkan Club je nova inicijativa nevladinih organizacija u želji da osnaže međukulturno razumevanje na Balkanu i u Moldaviji. Građenjem mreže sličnih organizacija stvorila bi se nadnacionalna saradnja kroz zajednički cilj i različite projekte za mlade.

Tema prve konferencije biće „kulturološka različitost“, kakva saradnja može proizaći i koje su mogućnosti za dugoročne projekte na tu temu.

Tehnički detalji:

– Do 180€ od ukupnih putnih troškove će biti refundirani tokom konferencije (u zavisnosti od mesta polaska ) .
– Hrana i smeštaj su obezbeđeni od strane organizatora.

Rok za prijavu: 1. februar 2016.
Samo odabrani učesnici će biti kontaktirani 3. februara.

„East Project“ je deo programa „Youth“ divizije Cooperation East Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC). Švajcarski Nacionalni Savet Mladih pod pokroviteljstvom SDC-a sprovodi projekte tako što nudi finansijsku pomoć, savetovanje i mogućnost umrežavanja organizacija za mlade.

„East Project“ je nastao 1992. i od tada je u sklopu njega realizovano više od 300 projekata za mlade.

Na sledećem linku možete naći prijavu za konferenciju: http://goo.gl/forms/Jo2wgFRmTm

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: