Poziv za trening i seminar u Bugarskoj i Poljskoj

Udruženje Centar za edukaciju i unapređenje društva raspisuje dva konkurs za odabir učesnika/ce na Erazmus+ međunarodnom treningu kursu "Better Together", koji će se održati od 7. do 13. novembra 2016 godine, u Plovdivu, u Bugarskoj.

Cilj treninga je promocija interkulturalne tolerancije, borba protiv diskriminacije i predrasuda, sukoba, ekstremizma i govora mržnje među mladima koji žive na Balkanu.

Više informacija o projektu i prijava se nalaze na sajtu: http://ceud.org/en/announcement/call-for-participants-in-tc-better-together-dl-15-10/

Drugi konkurs se odnosi na odabir učesnika u međunarodnom seminaru “Young professionals! Say no to bullies!!!”, koji se bavi zlostavljanjem u školskoj i radnoj sredini, borbom protiv ovog fenomena i diskriminacije. Detalji o projektu i prijavni formular se nalaze na:

http://ceud.org/en/announcement/call-for-participants-in-seminar-about-bullying-dl-15-10/

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: