Poziv za studente humanističkih nauka na regionalnu konferenciju

Klub studenata istorije umetnosti Filozofskog fakulteta (KSIU) i Klub studenata opšte književnosti i teorije književnosti Filološkog fakulteta (Klub 128) Univerziteta u Beogradu pozivaju zainteresovane studente da se prijave za učešće na regionalnoj studentskoj konferenciji "Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti (1918 – 1992)" koja će biti održana od 22. do 24. aprila u Beogradu. Prijave su otvorene do 21. februara.

Ideja je da se ovim skupom uspostavi i održi stručna saradnja sa studentkinjama i studentima humanističkih nauka iz država članica bivše Jugoslavije, sa ciljem da ponude nova tumačenja jugoslovenskog kulturnog nasleđa.

Organizatore pre svega interesuju (dis)kontinuiteti u razvoju književnih i umetničkih fenomena, kao i u njihovom vrednovanju i recepciji na teritoriji bivše Jugoslavije (1918 – 1992).

Shodno tome, od izlaganja očekuju da, sa jedne strane, ponude odgovore na pitanja zašto su, na koji način i u kojim državama određeni autori i dela institucionalizovani i prepoznati kao nosioci trajnih vrednosti, i/ili da, sa druge strane, pokušaju da osvetle one pojave koje se iz današnje perspektive doimaju nedovoljno protumačenim, zapostavljenim ili nepriznatim, te da utvrde mehanizme i okolnosti koje su tome doprinele, navodi se u pozivu.

U težnji da se studenti i studentkinje podstaknu na samostalni vannastavni istraživački rad, prilikom selekcije prednost će imati oni radovi koji se zasnivaju na komparativnom i interdisciplinarnom pristupu i koji odgovaraju konkretnim problemskim celinama.

Problemske celine su: Promene unutar stilskog pravca ili poetike/stvaralačke prakse određenog autora/pokreta i sl; Sličnosti i/ili razlike između dveju ili više različitih književnih i umetničkih pojava koje su prostorno i/ili vremenski udaljene; Promene u politikama istaknutih kulturnih projekata i institucija (muzeja, izdavačkih kuća, akademija, instituta i dr).

Od izlagača i izlagačica se očekuje da, odgovarajući na zadate problemske celine, doprinesu uviđanju i razumevanju promena u ideološkim i društvenim kontekstima u kojima se izučavani fenomeni javljaju. To mogu učiniti bilo baveći se jednim medijem, bilo intermedijalnom analizom (ukoliko mediji ulaze u domen proučavanja istorije umetnosti i teorije književnosti).

Zainteresovani za učešće treba da popune prijavni list koji se može pronaći ovde. Rok za prijavu za boravak/učešće na konferenciji je 21. februar. Kotizacije se ne plaća.

Sažetke svojih radova (oko 300 reči) izlagači i izlagačice treba da pošalju na adresu dis.kontinuiteti@gmail.com do 6. marta.

Službeni jezici konferencije su bhsc, slovenački, makedonski i engleski jezik. Ukoliko bude neophodno, izlagačima na maternjem jeziku biće obezbeđen prevod.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem mejla dis.kontinuiteti@gmail.com.

Izvor: RTV

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: