Poziv za Branitelje i braniteljke manjinskih prava u Srbiji

Omladinski odbor za obrazovanje uz podršku Branitelja ljudskih prava organizuje program Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji o značaju i tehnikama zaštite prava manjina za studente i diplomce pravnih fakulteta i mlade pravnike iz Srbije. Modul u trajanju od četiri meseca se sastoji od šestodnevnog treninga, organizacije vršnjačkih edukacija, medijskih pojavljivanja i pisanja predloga praktičnih politika i počinje 15. juna pripremom za prvi trening koji će se održati u Somboru od 30. juna do 5. jula 2015. godine.

Ovom prilikom pozivamo studente i studentkinje prava, kao i mlade pravnike i advokate iz Srbije da se prijave za učešće tako što će popuniti i poslati formular za prijavu koji se može naći na sajtu www.ooo.org.rs/mrd najkasnije do 1. juna 2015. do 23:59h.

Biće izabrano 20 učesnika i učesnica u skladu sa njihovom motivacijom, principima regionalne rasprostranjenosti, kulturne i jezičke raznolikosti i rodne ravnopravnosti. Posebno ohrabrujemo mlade pripadnike i pripadnice nacionalnih, verskih i drugih manjina da se prijave za učešće na treningu.

Program

            Program obuhvata trening koji se sastoji iz predavanja, radionica, diskusije učesnika i učesnica sa univerzitetskim profesorima, pravnicma, predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija o značaju zaštite prava manjina i njihovoj primeni u praksi i aktivnosti nakon treninga.

Trening se sastoji od pet radnih dana sa vrlo intenzivnom agendom i podeljen je u četiri oblasti: Razumevanje ljudskih prava, Prepoznavanje kršenja ljudskih prava, Sudsko zastupanje oštećenih i Raspravu o jednakosti. U okviru svakog dana organizovano je pet celina u trajanju od po 90 minuta. Tokom treninga očekujemo da se razviju veštine i znanja učesnika i učesnica u cilju boljeg razumevanja koncepta ljudskih prava kao i da se usvoje mehanizmi za zaštitu i zastupanje oštećenih.

Na početku programa će biti organizovano interkulturalno veče sa ciljem predstavljanja kultura i običaja gradova iz kojih dolaze učesnici i učesnice. Ovom prilikom pozivamo učesnike seminara da sa sobom ponesu muziku, slike, razglednice, mape, nošnju, hranu, piće i druge posebnosti koje obeležavaju mesto iz koga dolaze.

Pre samog početka programa odrabrani kandidati i kandidatkinje dobiće literaturu za čitanje kako bi bili upućeni i motivisani za razgovor i diskutovanje.

Nakon treninga učesnici i učesnice imaju obavezu održavanja minimum jedne vršnjačke edukacije, medijskog pojavljivanja i pisanja predloga praktične politike na teme koje su obrađivane na programu.

Način prijave

Molimo vas, popunjeni prijavni formular pošaljite na adresu mrd@ooo.org.rs, ne kasnije od 1. juna 2015. god. do 23:59h. Lista odabranih učesnika biće objavljena do 9. juna 2015. g. do 17h. Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani od strane organizatora.

OOO zadržava pravo da kontaktira aplikanta putem telefona naznačenog u formularu kako bi se obavio intervju pre konačne selekcije učesnika. Eventualno kontaktiranje obaviće se u periodu između 11h i 17h, 7. ili 8. juna 2015. g.

Troškovi

Odabranim kandidatima/-kinjama biće dodeljena jednokratna stipendija koja će pokriti troškove smeštaja, prevoza i ishrane tokom trajanja programa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa programom prosledite ih na: mrd@ooo.org.rs.

Raspored

Datum Aktivnost
Raspisan konkurs za prvu generaciju 6. april 2015.
Rok za prijavu 1. jun 2015. do 23:59h
Razgovori sa kandidatima 7. i 8. jun 2015. od 11 do 15h
Objavljivanje liste učesnika i učesnica 9. jun 2015. do 23:59h
Potvrđivanje učešća do 11. juna 2015. do 23:59h
Konačna lista učesnika i učesnica 12. jun 2015. do 23:59h
Pripreme za trening (materijal za čitanje) 15. jun 2015.
Trening 30. jun do 5. jul 2015.
Aktivnosti nakon treninga od 5. jula do 5. oktobra 2015. g.
Raspisivanje konkursa za drugu generaciju 15. juna 2015. g.

 

Omladinski odbor za obrazovanje je organizacija civilnog društva sa sedištem u Beogradu i predstavlja odgovor grupe građana na stanje u kome se nalazi sistem formalnog obrazovanja. Budući da taj sistem u velikoj meri doprinosi autoritarnosti društva i da onemogućava razvoj kritičkog mišljenja, ova organizacija nastoji da omladincima u Srbiji pruži adekvatno neformalno obrazovanje, kao i da se bavi dugoročnom analizom formalnog. Cilj Omladinskog odbora za obrazovanje je da mlade ljude opremi znanjem i veštinama neophodnim za zauzimanje aktivne pozicije u odnosu prema društvenoj stvarnosti. Omladinski odbor za obrazovanje čine mladi profesionalci iz oblasti politikologije, psihologije, kulture i medija.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: