Poziv na seminar u Bratislavi: The Youth Worker Seminar

KOMS vas poziva da se prijavite za učešće na International Youth Workers Seminaru koji će biti održan u Bratislavi, Slovačka u periodu 14-18. mart 2016.

Rok za slanje aplikacionog formulara je: 12. februar 2016.

Kome je seminar namenjen: omladinskim radnicima/cama sa više od godinu dana iskustva i/ili osoblju omladinskih organizacija koje su KOMS organizacije članice (i pridružene i punopravne) sa odličnim znanjem engleskog jezika.

Koliko učesnika će biti odabrano: 2.

Teme koje će biti obrađene: upravljanje organizacijom, socijalna inkluzija, strateško planiranje, upravljanje konfliktima, rad sa volonterima, PR, umrežavanje i follow-up, rad sa osetljivim grupama mladih i prikupljanje sredstava za omladinske NVO.

Troškovi seminara: biće pokriveni svi troškovi učešća.

Kako da se prijaviš: popunjavanjem alikacionog formulara najkasnije do 12. februara 2016.

Aplikacioni formularhttps://docs.google.com/a/koms.rs/forms/d/1Z1M4revrWiBjk-8XQNMMcLABFgVCXsMltCaPYlnVx-I/viewform.

Za dodatna pitanja možeš se obratiti Đorđu Jovićeviću ne e-mail: djordje.jovicevic@koms.rs.

Dodatne informacije potražite u nastavku: Invitation for participants at Youth Workers Seminar.

Poziv na ovaj seminar rezultat je bilateralne saradnje Slovačke i Srbije u oblasti ratvijanja omladinske politike.

Naredni korak je studijska poseta Beogradu slovačke krovne organizacije mladih kako bismo razvili saradanju i razmenili institucionalna znanja.

Foto: ilustracija

Izvor: KOMS

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: