Poziv na seminar Mapa kao medij

Ove godine u februaru „Tačka komunikacije“ organizovala je prvi jednodnevni seminar Mapa kao medij. Tokom nekoliko predavanja predstvaljena je istorija i razvoj mapa kroz vekove, njihova primena i raznorodna namena u savremenom kontekstu.

Tretirane sa različitih aspekata, one su sredstvo za komunikaciju sadržaja, orijentaciju, istovremeno i istorijski dokument, ali i polje za izražavanje određene političke ideologije i aktivistički alat. Danas, u svetu digitalnog, ovaj mediji pronalazi svoju najširu primenu jer je njegovo korišćenje postalo lako dostupno, a informacije koje pruža lako čitljive. Kao nastavak prvog teorijskog dela, u periodu od 02. do 06. novembra biće održan novi ciklus predavanja i radionica namenjenih studentima i profesionalcima u oblasti novih medija, arhitekture, društvenih nauka i dizajna. Radionice su posvećene temama mapiranja grada, istraživanja novih oblika predstvaljanja i komunikacije grada, njegovog razvoja, problema i društvenih izazova.

Mapa kao medij se ovoga puta kroz intezivan petodnevni rad bavi temama koje povezuju mape na više intuitivnih i praktičnih nivoa. Učesnici, koji se na vreme prijave će prisustvovati radionicama i predavanjima Ive Čukić (Ministarstvo prostora), Vladimira Radinovića (RadioKit), Uroša Krčadinca (Klub putnika), Vladimira Dulovića (Tačka komunikacije) i drugih gostujućih predavača. Neke od tema kojima će se oni baviti su nevidljvi slojevi grada, mape straha, nestali toponimi i nazivi ulica u Beogradu, digitalna kartografija i mentalne mape.

Opise svih radionica i predavanja zinteresovani mogu da pogledaju u onlajn formi za prijavljivanje, a rok za slanje prijave je 25. oktobar (https://goo.gl/WVcdoF). Prioritet će imati učesnici koji prvi popune aplikacioni formular i uplate kotizaciju, koja iznosi 1000 dinara za sve dane. Ceo događaj se realizje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja u Magacinu u Kraljevića Marka 4, u Beogradu.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: