Poziv na konferenciju “Misli na mlade!”

Ukoliko želimo da mladi dobiju šansu da razviju svoj puni potencijal, moramo ih posmatrati kao važnog aktera našeg društva sada i ovde, čijim se problemima treba baviti sistemski i dugoročno, a to treba da postignemo saradnjom na međusektorski način jer samo tako možemo očekivati dobre rezultate i adekvatne mere u budućnosti.

Krovna organizacija mladih Srbije vas poziva na: Konferenciju ”Misli na mlade!” posvećenu našoj zagovaračkoj kampanji koja je u toku.

Konferencija će se održati 1. marta 2016. godine sa početkom u 09.30h u Zgradi Narodne skupštine u Beogradu.

5-04

“Misli na mlade!” postoji u cilju skretanja pažnje na potrebu da se poboljša međusektorska saradnja u oblasti sprovođenja Nacionalne strategije za mlade.

fb profileŠTA ŽELIMO?

–              Međusektorsku saradnju – Veću koordinaciju između ministarstava, kao i drugih institucija sistema – samo udruženim snagama možemo se boriti za mlade!

–              Agendu za mlade – želimo da svako ministarstvo obuhvaćeno Strategijom ima sopstveni program aktivnosti posvećen mladima i da ga se pridržava!

–              Mlade na Vladi – želimo da se pitanjima koja se tiču mladih pristupa sistemski i sveobuhvatno – samo tako se na pravi način primenjuje strategija.

Dođite da vidite šta smo uradili do sada i do kojih smo rezultata došli!

Učesnici će moći da prisustvuju jednoj od tri panel diskusije po izboru, na temu koja ih najviše interesuje i kojoj mogu u značajnoj meri da doprinesu. U finalnom delu konferencije, biće predstavljeni zaključci i preporuke svake od tri grupe, koji će nakon toga biti objavljeni na sajtu Krovne organizacije mladih Srbije i postati dostupni javnosti.

Panel diskusije su:

  • Izazovi međusektorske saradnje u realizaciji Nacionalne strategije za mlade;
  • Potrebe za međusektorskom saradnjom u unapređenju lokalnih omladinskih politika;
  • Prepoznavanje i unapređenje omladinskog rada kroz međusektorsku saradnju.

Rok za prijave:

Prijave slati isključivo putem linka:  i to najkasnije do subote 27. februara 2016. u 12.00h.

Samo prijave pristigle na ovaj način biće uzete u razmatranje. Odabrani učesnici i učesnice biće obavešteni putem e-maila. Za dodatne informacije, možete kontaktirati Đorđa Jovićevića, koordinatora za razvoj politika i javno zagovaranje, na djordje.jovicevic@koms.rs.

Preliminarnu agendu preuzmite u nastavku: Misli na mlade konferencija – Agenda – 1. mart

Izvor: KOMS

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: