Povezivanje mladih – Konferencija mladih o Zapadnom Balkanu

Evropska komisija i Republika Francuska, uz podršku Evropskog foruma mladih i Resurs centra za jugoistočnu Evropu u okviru SALTO-a, otvaraju konkurs za podnošenje zahteva za učešće u Konferenciji mladih o Zapadnom Balkanu.

Konferencija “Povezivanje mladih” će se održati na marginama Samita o Zapadnom Balkanu. Konferencija će okupiti 150 mladih iz EU i zemalja Zapadnog Balkana koji će razgovarati o zajedničkim izazovima i rešenjima.

Rok za podnošenje zahteva – 16. maj 2016.

Učesnici će biti podeljeni u četiri paralelne grupe koje će se baviti sledećim temama:

1. Mladi u pokreti, obrazovanje u pokretu – Obrazovanje i mobilnost mladih

Pitanja za diskusiju

Koji evropski programi razmene i mobilnosti studenata su dostupni na Zapadnom Balkanu? Šta treba uraditi kako bi se njihov potencijal iskoristio u potpunosti?

Kakve su mogućnosti za stručno i obrazovno usavršavanje na Zapadnom Balkanu? Kako približiti ove mogućnostima mladima?

Šta se još može uraditi kako bi se dalje unapredila mobilnost u Evropi (uključujući mobilnost između EU i Zapadnog Balkana)?

2. Kucanje na vrata tržišta rada – Zapošljavanje i preduzetništvo među mladima

Pitanja za diskusiju

Šta još treba preduzeti u cilju rešavanja problema nezaposlenosti mladih?

Šta Zapadni Balkan može da nauči iz programa koji se na nivou EU sprovode u cilju rešavanja problema nezaposlenosti mladih?

Da li je omladinsko preduzetništvo efikasan instrument za rešavanje ovog problema?

Kako motivisati mlade da postanu preduzetnici i otvore nova preduzeća?

3. Ne budi još samo jedna cigla u zidu – Angažman i učešće mladih

Pitanja za diskusiju

Šta treba uraditi kako bi se povećao broj mladih koji su aktivno uključeni u politički i društveni život? Kako zainteresovati mlade za kreiranje državnih i evropskih politika?

Koja je uloga Evropskog volonterskog servisa u daljoj promociji građanskog učešća i kakav je njegov doprinos demokratiji, vladavini prava i osnovnim slobodama na Zapadnom Balkanu?

Šta treba uraditi kako bi se sprečila nasilna radikalizacija među mladima? Na koji način lokalne zajednice, civilno društvo i vlasti mogu dopreti do mladih, konkretno onih koji su marginalizovani ili se tako osećaju?

Kako postići bolju zastupljenost mladih i njihovih ideja na nacionalnom i evropskom nivou?

4. Ustani i pričaj! – Mladi i mediji

Pitanja za diskusiju

Koji su izazovi jačanja slobodnih i snažnih medija na Zapadnom Balkanu (i u EU)? Da li mladi u EU i na Zapadnom Balkanu imaju pristup objektivnim i kvalitetnim informacijama?

Šta treba uraditi kako bi se podržalo profesionalno novinarstvo i obuka novinara na nacionalnom i evropskom nivou?

Kako se mladim novinarima može pomoći da poštuju i očuvaju profesionalne i etičke standarde?

Konkurs je otvoren za sve mlade koji:

Su državljani bilo koje od zemalja EU i Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora ili Srbija).

Imaju između 18 i 35 godina u vreme održavanja konferencije.

Tečno govore engleski (nivo C1).

Članovi omladinskih ili studentskih organizacija će imati prednost tokom procesa odabira.

* Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Prijavljivanje

Posetite ovaj link i popunite prijavu najkasnije do 16. maja u 23:59 po centralnoevropskom vremenu. Neophodno je i da priložite kratko pismo o iskazivanju interesovanja (do 400 reči) i CV u formatu Europass.

U pismu jasno naznačite u kojoj grupi biste želeli da učestvujete (kao i vaš drugi izbor) i da obrazložite zbog čega. Molimo da u jednom pasusu odgovorite na jedno ili dva pitanja koja su povezana sa grupom u kojoj biste želeli da učestvujete (pročitajte pitanja iznad; ne zaboravite na ograničenje broja reči).

Mladi u pokreti, obrazovanje u pokretu – Obrazovanje i mobilnost mladih

Kucanje na vrata tržišta rada – Zapošljavanje i preduzetništvo među mladima

Ne budi još samo jedna cigla u zidu – Angažman i učešće mladih

Ustani i pričaj! – Mladi i mediji

Po jedan član svake grupe će na plenarnom sastanku predstaviti rezultate diskusije. Ukoliko želite da to budete baš vi, molimo da to naznačite i obrazložite svoje razloge.

Kandidati će biti obavešteni o odluci do 15. juna 2016. U razmatranje će se uzeti samo kompletne prijave koje ispunjavaju zahteve konkursa.

Troškovi

Evropska komisija će organizovati put i smeštaj za učesnike. Molimo učesnike da put i smeštaj ne organizuju individualno. Tokom konferencije će biti obezbeđena hrana za učesnike.

Više informacija: OVDE.

Izvor: KOMS

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: