Kurs “Bioetika i psihijatrija“

Centar za bioetičke studije i UNESCO Katedra za bioetiku za Evropu organizuju dvomesečni kurs na temu ''Bioetika i psihijatrija''. Na kurs se mogu prijaviti studenti master i doktorskih studija, specijalizanti psihijatrije, studenti završne godine osnovnih studija, kao i svi oni koji su zainteresovani za pitanja etike i psihijatrije sa različitih stanovišta.

Program će voditi renomirani profesori koji će nam približiti bioetička pitanja koja su otvorena u oblasti psihijatrije. Naš cilj je da pružimo znanja koja će vas učiniti kompetentnim da se kritički osvrnete na etičke probleme koje sa sobom donose različiti pristupi u savremenoj psihijatriji.

Prijave možete poslati na konkurscbs@gmail.com. Prijava podrazumeva motivaciono pismo (do 300 reči) i biografiju.

Rok za podnošenje prijava je 27. april 2016.

Iznos kotizacije je 15 000 dinara.

U nastavku možete pogledati predviđeni program kursa.

  1. Uvod u bioetiku
  2. Psihijatrija kroz prizmu bioetičkih prinicipa
  3. Odgovornost, autonomija i informisani pristanak u psihijatriji
  4. Etiči aspekti poverljivosti odnosa terapeut-pacijent
  5. Moralne dileme pri lečenju suicidnih tendencija kod pacijenta
  6. Etički aspekti istraživanja psihiijatrijskih oboljenja

Kurs polaznicima pruža mogućnost da dobiju uvid u jednu od najdinamičnijih oblasti savremene nauke – bioetiku, kao i da se upoznaju sa bietičkim dilemama koje se javljaju u psihijatrijskoj praksi. Polaznicima će biti predstavljeni glavni pravci razvoja bioetike kao i njihova primena na probleme i dileme sa kojima se suočavaju kako psihijatri, tako i psihoterapeuti, ali i svi ostali koji dolaze u dodir sa ljudima koji boluju od neke vrste psihičkog poremećaja. Cilj ovog kursa je da polaznicima pruži osnovna znanja iz oblasti bioetike, bioetičkih aspekata rada sa pacijentima, kao i da pruži metodološki okvir koji će pomoći profesionalcima u pronalaženju rešenja pri susretu sa etičkim dilemama do kojih neminovno dolazi u psihijatrijskoj praksi. Još jedan cilj je da se integrativnom metodom ukaže na značaj takvog pristupa kao pristupa koji omogućava lakše, brže i bolje rešavanje problema sa kojima se profesionalci suočavaju.

Predavači: prof. dr Vojin Rakić (direktor Centra za bioetičke studije, šef UNESCO Katedre za bioetiku za Evropu), prof. dr Aleksandar Damjanović (profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Kilinika za psihijatriju Kliničkog Centra Srbije), kao i drugi najpoznatiji etičari i psihijatri u zemlji. Seminare će moderirati i najbolji doktoranti u Centru za bioetičke studije, filozofi, teolozi, antropolozi.

Nakon kursa polaznici bi trebalo da budu u stanju da:

  • jasno predstave bioetičke principe pri donošenju odluka u oblasti psihijatrije;
  • objasne bioetičke aspekte informisanog pristanka u psihijatriji;
  • objasne metodološki okvir pri rešavanju etičkih dilema.

Osim toga, ovaj kurs je od koristi ne samo za psihijatre i filozofe, već i za sve koje zanima primena etike u različitim oblastima, moralni principi kojih se držimo ili kojih bi trebalo da se držimo, psihologija, naši životni problemi na koje etika i psihologija mogu dati odgovore, kao i interakcija svega ovoga,  pre svega u različitim društvenim naukama i u medicini.

Na kraju ovog kursa, organizovaće se test i polaznici koji ga uspešno savladaju dobiće diplomu Centra za bieotičke studije i UNESCO Katedre za bioetiku za Evropu.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: