Konkurs za Regionalnu političku školu „Nedelja socijaldemokratije 2015“

Deseta regionalna letnja škola socijaldemokratskih vrednosti i političkih veština "Nedelja socijaldemokratije 2015", u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert, biće održana od 28. juna do 5. jula 2015. godine na Avali kod Beograda. Kamp NSD nalazi se u prirodi, a polaznici i polaznice biće smešteni u šatorima. Škola će okupiti 100 učesnika i učesnica iz regiona Zapadnog Balkana.

Letnja škola „NSD 2015“ je namenjena političkim, sindikalnim i NVO aktivistima/kinjama uzrasta od 18 do 25 godina, u cilju osnaživanja mladih za politički aktivizam kroz izgradnju kapaciteta i povezivanje sa svojim vršnjacima iz regije.

Ukoliko ste željni novih znanja i druženja, društveno ste aktivni i otvorenog ste duha, biće nam zadovoljstvo da budete učesnik ili učesnica „Nedelje socijaldemokratije 2015“!

Teme kojima ćemo se baviti su:

  • Socijaldemokratija, vrednosti; solidarnost, integracije, regionalna saradnja; tranzicija, kontrola vlasti, sloboda medija, govor mržnje; visoko obrazovanje;
  • Ljudska i manjinska prava; ekonomske mere države blagostanja; politike održivog razvoja; izborni sistemi i razvoj političkih partija; uloga organizacija civilnog društva u razvoju predloga praktičnih politika; odnos crkve i države;
  • Veštine komunikacije i javnog nastupa, timski rad, online aktivizam i kampanje javnog zagovaranja, građanski aktivizam, finansiranje regionalnih projekata, rešavanje konflikata, nenasilna komunikacija i liderske veštine.

Učesnicima i učesnicama koji uspešno prođu kompletan program obuke biće dodeljeni sertifikati o završenoj političkoj školi Fondacije Friedrich Ebert.

„Nedelja socijaldemokratije“ (NSD) je letnja škola na kojoj učestvuju članovi i članice omladina socijaldemokratskih stranaka i mladi aktivisti i aktivistkinje nevladinih organizacija, sindikata, studentskih organizacija. Cilj „Nedelje socijaldemokratije“ je okupljanje budućih lidera i liderki iz regiona, promovisanje ideja i vrednosti socijaldemokratije među mladima, kao i obuka u praktičnoj primeni političkih veština.

Projekat, kroz koji je prošlo gotovo hiljadu učesnika i učesnica, započet je letnjim kampom u Grabovu (2006), a nastavio se u Zemunu (2007), na Paliću (2008), u Bačkom Monoštoru (2009), Bogovađi (2010), Boljevcima (2011), Paliću (2012) i Avali (2013. i 2014).

Način konkurisanja:

Ako si zainteresovan/a za učešće na „NSD 2015“ potrebno je da do 1. juna 2015. popuniš formular na sajtu www.nedeljasocijaldemokratije.com.

O izboru za učešće na školi bićeš obavešten/a do 10. juna 2015. godine.

NAČIN SELEKCIJE:

– U obzir će biti uzete samo kompletirane prijave;

– Prilikom selekcije biće poštovana načela ravnopravnosti, ravnomerne zastupljenosti i jednakih šansi;

– Postoji mogućnost organizovanja intervjua sa kandidatima/kinjama.

Odluka o primljenim učesnicima/cama biće poznata najkasnije do 10. juna 2015.

Za više informacija obratite nam se putem e-maila nedeljasocijaldemokratije2015@gmail.com

NAPOMENA:

Troškove smeštaja, ishrane i rada u kampu snose organizatori škole. Organizatori škole, takođe, snose 50% putnih troškova za učesnice/ce iz Srbije i kompletne putne troškove za učesnike/ce iz regiona.

PRIDRUŽITE NAM SE!

Pridružite nam se na društvenim mrežama i podelite sa svojim prijateljima poziv za učešće na „Nedelji socijaldemokratije 2015“:

www.facebook.com/weekofsd

www.twitter.com/weekofsd

www.youtube.com/weekofsd

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: