Konkurs za pete po redu „Dane javnih politika“

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka uz podršku Konrad Adenauer fondacije i PERFORM-a objavljuju konkurs za učesnike/ce petih Dana javnih politika koji će biti održani na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, od 27. do 29. oktobra 2017. godine.

Teme petih Dana javnih politika biće: građevinska politika, javno zagovaranje kao nauka i
umetnost, uloga građana u promeni javnih politika, privatnost na internetu, reforma javne uprave, politika RS prema narkoticima. O ovim temama će govoriti kreatori i donosioci odluka i politika, predstavnici akademske javnosti, privatnog sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva. U toku petka i subote biće organizovane i radionice sa ciljem da učesnicima približi proces kreiranja javnih politika.

Pravo da se prijave na konkurs imaju diplomci i studenti/studentkinje svih akreditovanih
fakulteta u Republici Srbiji, predstavnici organizacija civilnog društva, donosioci odluka i
aktivisti/kinje političkih partija.

Za prijavu na konkurs potrebno je da pošaljete Vaš CV na adresu:
konkurs@gajp.org

Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj
učesnika je ograničen.

Rok za prijave je 20. oktobar, u 23:59 časova. Naknadne i nepotpune prijave neće biti
razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i Danima javnih politika kontaktirajte nas na:
konkurs@gajp.org
www.gajp.org
www.danijavnihpolitika.rs

ili preko društvenih mreža:
Facebook/nvoGAJP
Twitter: @nvoGAJP
#DJP2017

Više o prethodnim Danima javnih politika možete pogledati na sajtu: www.danijavnihpolitika.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: