Konferencija „Odgovornost akademske zajednice“

Beogradska otvorena škola i Klub 500 vas pozivaju da zajedno sa bivšim i sadašnjim profesorima Univerziteta u Beogradu razgovaramo o akademskoj čestitosti i odgovornosti univerziteta.

Inicijativa Beogradske otvorene škole „Za odgovornije univerzitete u Srbiji“ već 4 godine prati i analizira rad visokoškolskih institucija, s aspekta transparentnosti i odgovornosti sistema visokog obrazovanja.

Tokom prethodne 4 godine projekta , u visokom obrazovanju su se smenjivali brojni problemi , ali ne toliko mnogo rešenja. Jedno od rešenja, koje je zagovarao projektni tim, stupilo je na snagu Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju iz 2014. godine. Fakulteti su dobili novu obavezu, koja u velikoj meri doprinosi povećanju transparentnosti u jednom segmentu – prema članu 15. Zakona, fakulteti su dužni da na svojoj internet prezentaciji objave merila za utvrđivanje školarine i visinu školarine. Ipak, to je samo jedan, mali segment koncepta odgovornosti akademske zajednice.

Posebnu pažnju zaslužuju aktuelni problemi plagijata i akademske čestitosti, kojima se naročito bavi Klub 500 u okviru projekta „Čestito do diplome“, zalažući se za uvođenje pravnog okvira i utvrđivanje nadležnosti i odgovornosti institucija za njihovo rešavanje.

Recite nam šta vi mislite o tome 11. decembra u Domu omladine.

Registrujte se na ovom linku: https://docs.google.com/a/bos.rs/forms/d/1mqd96Cfkp_oal49QVdbqsmPJqKGd3zyhDz6IAlz5Ugw/viewform

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: