EduClash: Nacionalni trening za edukatorke i edukatore o ljudskim pravima u Somboru

Somborski edukativni centar u saradnji sa Savetom Evrope upućuje poziv edukatorkama i edukatorima iz redova omladinskih radnica i radnika, aktivistkinja, aktivista, nastavnica i nastavnika iz Srbije za učešće u projektu „EduClash: Be Human, Know Your Rights“ koji finansira Savet Evrope, a u okviru kojeg će tokom jula i avgusta biti održana dva višednevna modula obuke za edukatorke i edukatore o ljudskim pravima. Učesnice i učesnici, koje/i prođu obuku, imaće priliku da u svojim lokalnim zajednicama realizuju aktivnosti u cilju edukacije о ljudskim pravima, a uz podršku projektnog tima.

Tokom prvog modula, koji će se održati od 11. do 15. jula u Somboru, učesnice i učesnici će imati priliku da steknu osnovna znanja i preispitaju svoje vrednosti i uverenja u vezi sa ljudskim pravima, da se upoznaju sa Poveljom o obrazovanju o demokratiji i ljudskim pravima čija se implementacija u Srbiji trenutno analizira, kao i da se bliže upoznaju sa pokretom “No Hate Speech” koji je pokrenut od strane Saveta Evrope, dok će drugi modul, od 12. do 15. avgusta, biti posvećen edukaciji u cilju pripreme i sticanja veština za realizaciju aktivnosti u cilju multiplikacije znanja o ljudskim pravima.

Nacionalni trening o ljudskim pravima održaće tim trenerkinja i trenera SEC-a i Saveta Evrope. Učesnice i učesnici će dobiti na raspologanje različite materijale Saveta Evrope iz oblasti edukacije za ljudska prava. Sve učesnice i svi učesnici koji uspešno završe celokupnu edukaciju dobiće sertifikate Saveta Evrope.

Za učesnice i učesnike su obezbeđeni obroci, osveženje i promo materijal, a za učesnice i učesnike van Sombora smeštaj i putni troškovi tokom dvomodularne obuke.

Telefon za dodatne informacije 025 444 249.

Prijave se vrše putem online formulara koji se nalazi ovde. Rok za prijave je 29. jun, a odgovor u vezi sa prijavom, prijavljeni će dobiti 1. jula.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: