Dvosemestralni obrazovni program „PolitiKAS“ za odabrane mlade lidere iz Srbije

Fondacija Konrad Adenauer (KAS) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizuju dvosemestralni obrazovni program „PolitiKAS“ za odabrane mlade lidere iz Srbije.

Obrazovni program „PolitiKAS“ namenjen je predstavnicima političkih stranaka i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice.

Cilj program je da polaznicima pruži dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju političkog rada i podstakne njihovo umrežavanje radi unapređenja zajedničke saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija.

Uslovi za prijavu kandidata:

  • da su mlađi od 30 godina,
  • da su aktivni članovi političkih stranaka desnog centra i umerene desnice ili aktivisti organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice,
  • da žele da se edukuju i više angažuju u društveno-političkom životu.

Dokumentacija za prijavu: 

  • popunjen prijavni formular sa odgovarajućom fotografijom,
  • CV (biografiju) sa podacima o obrazovanju, profesionalnom, društvenom i političkom angažmanu,
  • 2 preporuke od kojih je neophodno da jedna bude iz političke partije ili organizacije građanskog društva u kojoj je kandidat angažovan.

U obzir će biti uzete samo prijave koje sadrže kompletno popunjenu dokumentaciju i ako bilo šta od navedenih dokumentata bude nedostajalo prijava će biti proglašena nevažećom.

Konkurs za prijavljivanje kandidata produžen je do 10. septembra 2015. godine (do 23:59 imejlom).

OVDE možete preuzeti prijavni formular.

Prijave se mogu doneti lično u prostorije Beogradske otvorene škole (Masarikova 5/XVI, Beograd), poslati imejlom na adresu politikas@bos.rs, faksom na +381 11 36 13 112, ili preporučeno poštom na adresu:

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16, 11 000 Beograd

sa naznakom za obrazovni program „PolitiKAS”

Nakon pregleda prijavne dokumentacije i intervjua sa kandidatima, KAS i BOŠ će uraditi selekciju kandidata i odabrati 25 najboljih učesnika, vodeći računa o kvalitetu, ravnopravnoj rodnoj i lokalnoj i organizacionoj zastupljenosti učesnika.

Izabranih 25 kandidata potpisuju sa KAS-om i BOŠ-om Ugovor o pohađanju obrazovnog programa „PolitiKAS” i obavezuju se da će odgovorno i savesno pohađati program i izvršavati obaveze preuzete ovim Ugovorom.

Za sve informacije možete nas kontaktirati na broj telefona +381 11  30 61 577 ili putem imejla na politikas@bos.rs

Izvor: BOS.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: