Dani javnih politika 2016 na FPN

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka uz podršku Konrad Adenauer fondacije objavljuju konkurs za učesnike četvrtih Dana javnih politika koji će biti održani na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 29. i 30. oktobra 2016. godine u terminu od 10 do 17h.

Teme četvrtih Dana javnih politika biće: izazovi i budućnost Evropske unije, urbanizam i uređenje gradova u službi rešavanja društvenih problema, rodnoodgovorno budžetiranje, mediji i medijska politika, (zlo)upotreba empirijskih istraživanja u kreiranju javnih politika i mnoge druge. O ovim temama će govoriti kreatori i donosioci odluka i politika, predstavnici akademske javnosti, privatnog sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Pravo da se prijave na konkurs imaju diplomci i studenti/studentkinje svih akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, predstavnici organizacija civilnog društva, donosioci odluka i aktivisti/kinje političkih partija.

Za prijavu na konkurs potrebno je da pošaljete Vaš CV na adresu: konkurs@gajp.org

Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.

Rok za prijave je 21. oktobar, u 23:59 časova. Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi konkursa i Dana javnih politika kontaktirajte nas na:

konkurs@gajp.org

www.gajp.org

www.danijavnihpolitika.rs

ili preko društvenih mreža:

Facebook/nvoGAJP

Twitter: @nvoGAJP

#DJP2016

Više o prethodnim Danima javnih politika možete pogledati na sajtu:  www.danijavnihpolitika.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: