Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji

Omladinski odbor za obrazovanje uz podršku Branitelja ljudskih prava organizuje program Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji o značaju i tehnikama zaštite prava manjina za studente i diplomce pravnih fakulteta i mlade pravnike iz Srbije.

Modul u trajanju od četiri meseca se sastoji od šestodnevnog treninga, organizacije vršnjačkih edukacija, medijskih pojavljivanja i pisanja predloga praktičnih politika i počinje 15. juna pripremom za drugi trening koji će se održati u Novom Sadu od 08. septembra do 13. septembra 2015. godine.

Ovom prilikom pozivamo studente i studentkinje prava, kao i mlade pravnike i advokate iz Srbije da se prijave za učešće tako što će popuniti i poslati formular za prijavu koji se može naći na sajtu www.ooo.org.rs/mrd najkasnije do 25. avgusta 2015. do 23:59h.

Biće izabrano 20 učesnika i učesnica u skladu sa njihovom motivacijom, principima regionalne rasprostranjenosti, kulturne i jezičke raznolikosti i rodne ravnopravnosti. Posebno ohrabrujemo mlade pripadnike i pripadnice nacionalnih, verskih i drugih manjina da se prijave za učešće na treningu.

Program

Program obuhvata trening koji se sastoji iz predavanja, radionica, diskusije učesnika i učesnica sa univerzitetskim profesorima, pravnicma, predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija o značaju zaštite prava manjina i njihovoj primeni u praksi i aktivnosti nakon treninga. Trening obuhvata i posete institucijama od značaja za trening poput Suda, Ombudsmana, gradske kuće i slično.

Trening se sastoji od pet radnih dana sa vrlo intenzivnom agendom i podeljen je u četiri oblasti: Razumevanje ljudskih prava, Prepoznavanje kršenja ljudskih prava, Sudsko zastupanje oštećenih i Raspravu o jednakosti. U okviru svakog dana organizovano je pet celina u trajanju od po 90 minuta. Tokom treninga očekujemo da se razviju veštine i znanja učesnika i učesnica u cilju boljeg razumevanja koncepta ljudskih prava kao i da se usvoje mehanizmi za zaštitu i zastupanje oštećenih.

Pre samog početka programa odrabrani kandidati i kandidatkinje dobiće literaturu za čitanje kako bi bili upućeni i motivisani za razgovor i diskutovanje.

Nakon treninga učesnici i učesnice imaju obavezu održavanja minimum jedne vršnjačke edukacije, medijskog pojavljivanja i pisanja predloga praktične politike na teme koje su obrađivane na programu.

Način prijave

Molimo vas, popunjeni prijavni formular pošaljite na adresu mrd@ooo.org.rs, ne kasnije od 25. avgusta 2015. god. do 23:59h. Lista odabranih učesnika biće objavljena do 28. avgusta 2015. g. do 17h. Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani od strane organizatora.

OOO zadržava pravo da kontaktira aplikanta putem telefona naznačenog u formularu kako bi se obavio intervju pre konačne selekcije učesnika. Eventualno kontaktiranje obaviće se u periodu između 11h i 17h, 26. ili 27. avgusta 2015. g.

Troškovi

Odabranim kandidatima/-kinjama biće dodeljena jednokratna stipendija koja će pokriti troškove smeštaja, prevoza i ishrane tokom trajanja programa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa programom prosledite ih na: mrd@ooo.org.rs.

Raspored

Datum

Aktivnost

Raspisan konkurs za drugu generaciju

8. jul 2015.

Rok za prijavu

25. avgust 2015. do 23:59h

Razgovori sa kandidatima

26. i 27. avgust 2015. od 11 do 15h

Objavljivanje liste učesnika i učesnica

28. avgust 2015. do 23:59h

Potvrđivanje učešća

do 1. septembra 2015. do 23:59h

Konačna lista učesnika i učesnica

3. septembar 2015. do 23:59h

Pripreme za trening (materijal za čitanje)

4. septembar 2015

Trening

8. septembar do 13. septembar 2015.

Aktivnosti nakon treninga

od 15. septembra do 15. decembra 2015. g.

Omladinski odbor za obrazovanje je organizacija civilnog društva sa sedištem u Beogradu i predstavlja odgovor grupe građana na stanje u kome se nalazi sistem formalnog obrazovanja. Budući da taj sistem u velikoj meri doprinosi autoritarnosti društva i da onemogućava razvoj kritičkog mišljenja, ova organizacija nastoji da omladincima u Srbiji pruži adekvatno neformalno obrazovanje, kao i da se bavi dugoročnom analizom formalnog. Cilj Omladinskog odbora za obrazovanje je da mlade ljude opremi znanjem i veštinama neophodnim za zauzimanje aktivne pozicije u odnosu prema društvenoj stvarnosti. Omladinski odbor za obrazovanje čine mladi profesionalci iz oblasti politikologije, psihologije, kulture i medija.

Preuzmite prijavni formular

Preuzmite pravilnik o ponašanju učesnika i učesnica
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: