„Bimun – obrazovanje za svet diplomatije“

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema 14. međunarodnu studentsku konferenciju „BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 2017“, koja će se održati u Beogradu od 15. do 19. marta 2017. godine.

Nakon trinaest uspešno organizovanih međunarodnih konferencija (2004-2016), BIMUN ima veliki ugled među uspešnim studentima i kod značajnih institucija i međunarodnih organizacija. BIMUN je postao jedna od najprestižnijih konferencija Modela UN u Evropi i okuplja ambiciozne studente iz celog sveta.

BIMUN studentima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, kao i doprinosi razvijanju njihovih ličnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja kompromisa).

Studenti preuzimaju uloge diplomata UN, predstavljaju različite zemlje i raspravljaju o aktuelnim svetskim temama, u skladu sa procedurom UN.

„BIMUN 2017“ biće prilika za nova iskustva, diplomatske debate i povezivanje mladih lidera iz Srbije i drugih zemalja. Radni jezik BIMUN konferencije je engleski.

„Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija – BIMUN 2017“ (15 – 19. mart 2017.) biće fokusiran na aspekte teme „Globalno upravljanje u 21. veku’’.

Na konferenciji će biti akademska simulacija zasedanja organa UN na sledeće teme:
* Savet bezbednosti: Nedržavni akteri kao opasnost za međunarodni mir i bezbednost

* Krizni komitet – Savet bezbednosti: Situacija na Arabijskom poluostrvu

* Savet za ljudska prava: Ksenofobije kao pretnja ljudskim pravima

* Ekonomski i socijalni savet (ECOSOC): Uloga multinacionalnih korporacija u održivom razvoju

* Skupština UN za životnu sredinu (UNEA): Obnovljivi izvori energije kao osnova održivog razvoja

* Izvršni odbor UNESKA: Prevencija ekstremizma kroz podsticanje globalnog građanstva.


Konkurs za prijavljivanje učesnika na „BIMUN 2017“ otvoren je do 20. januara 2017. godine. Mogu se prijaviti studenti osnovnih i postdiplomskih studija do 29 godina, koji dobro znaju engleski jezik, uz obavezu da popune Aplikacioni formular sa motivacionim pismom. Najbolji učesnici dobiće specijalno priznanje i biće nominovani za BIMUN delegacije na drugim Modelima UN.

Do sada je 2.798 uspešnih studenata iz 64 zemalja učestvovalo na deset BIMUN konferencija. Pridružite se i planirajte učešće na „BIMUN 2017“.

Za više informacija o konferenciji „BIMUN 2017” i proceduri prijave za određeni komitet, posetite sajt: www.bimun-unaserbia.org .

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: