BEST kursevi širom Evrope

Tokom godine svaka od 96 lokalnih BEST grupa Evrope u okviru svog univerziteta organizuje stručni kurs koji ima za cilj obrazovanje, upoznavanje drugih kultura i negovanje različitosti.

Kursevi traju 7-14 dana i obuhvataju predavanja, upoznavanje grada domaćina i večernja druženja. Tema i sadržaj kursa su određeni pre otvorenih prijava, te svaki student može da sem destinacije odabere i temu koja odgovara njegovoj struci i aplicira za kurs. Studenti koji žele da apliciraju za kurs u jednom od gradova, u kome se organizuje, moraju da naprave nalog na internet stranici www.best.eu.org. Na ovoj internet stranici nalaze se spisak svih gradova i teme kurseva. Popunjavanjem aplikacionog formulara i pisanjem motivacionog pisma studenti se prijavljuju za odabrani kurs. Na kurs mogu da budu primljena 22 studenta iz svih gradova u kojima postoji lokalna BEST grupa, a dobro napisano motivaciono pismo je najbitniji kriterijum prilikom prijave. Priliku da se prijave iz Beograda imaju svi studenti sledećih fakulteta, bilo kog nivoa studia sa osnovnim znanjem engleskog jezika: TMF, ETF, GRF,ARH,MAS,MATF, FON, Fizički, Biološki, Molekularna Biologija, Hemija, Fizička Hemija, Šumarski, Poljoprivredni,Geografski,Saobraćajni i Tehnički fakultet u Boru.

Za više informacija posetite sajt: http://best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp

Ili kontaktirajte lokalnu BEST grupu putem maila beograd@best.eu.org

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: