Veštine bez kojih nećete moći da opstanete u budućnosti

Obrazovanje kao da je još uvek fokusirano na konvencionalne stubove učenja: čitanje, pisanje, računanje, ali oni više nisu dovoljni...

Uz sve brži ritam napretka tehnoloških inovacija, potrebno je prilagoditi se novim zahtevima sveta oko nas kako bismo bolje uspeli na faksu, na poslu i opšte u životu.

Postoje li neke nove veštine kojima je potrebno ovladati kako bismo danas-sutra, u budućnosti, bili uspešniji ljudi? Tekst ‘The Learning Curve’ navodi ovih 8 veština bez kojih nećete moći uspešno funkcionisati u svetu sutrašnjice. Stoga ih naučite samostalno, ako ih nećete savladati na fakultetu.

Liderstvo

Savremene teorije udaljavaju se od ideje liderstva koja kaže da snažni pojedinci moraju upravljati drugima, a sve se više okreću prema podsticanju saradnje, zajedničkog rada koji vodi ka zajedničkim ciljevima, zatim dostojanstvnog ponašanja čak i ako se ono ponekad ne slaže s klasičnom definicijom liderstva.

Komunikacija

Najkraće rečeno, bez obzira na jezik kojim govorimo ili sredstvo pomoću kojeg komuniciramo, učinkovita komunikacija temelji se na otvorenom i iskrenom deljenju informacija na način koji stvara međusobno razumevanje među svima koji u komunikaciji učestvuju.

Barijere koje je prilikom komunikacije najteže srušiti su one kulturološke, ali i psihološke (one vezane uz naše stavove, karakter). U ovim slučajevima aktivno slušanje je temelj bez kojeg teško da ćete postići konsenzus i konstruktivno komunicirati bez sukoba.

mladi-studenti-posao

Digitalna pismenost

Digitalna pismenost je sposobnost i mogućnost upotrebe digitalne tehnologije kako bismo što brže pronašli, pregledali, pročitali i iskoristili informaciju i na kraju stvorili novu. Iskoristi nove mogućnosti upotrebe društvenih mreža kao što su Instagram, Snapchat, Skype, Twitter.

Emocionalna inteligencija

Ovaj tip inteligencije najčešće se definiše kao sposobnost primećivanja emocija, kako u nama samima tako i u drugima, mogućnost da ih razlikujemo, ali i iskoristimo u praktičnim situacijama. Ova je tema već ušla u brojne oblasti pa će tako studenti psihologije, sociologije i komunikologije, kao i marketinga, sigurno na svojim predavanjima čuti za nju, ali bitno je osim u teoriji, vežbati i sopstvenu emocionalnu inteligenciju i u praksi. U kombinaciji s dobrom komunikacijom, emocionalna inteligencija je temelj izgradnje i održavanja zdravih odnosa među ljudima, kako tokom studija, tako i kasnije u životu.

Preduzetništvo

Većina nas je upoznata s definicijom preduzetništva koja je povezana s poslovanjem, a  preduzetnika zamišljamo kao osobu koja pokreće sopstveni posao i voljna je rizikovati kako bi zaradila novac. Ali, odlike preduzetnika su takođe i kreativnost, strast, smisao za inovacije, bez obzira na sektor u kojem želite da ostvarite karijeru. Kolege koje se usmeravaju prema inženjeringu, marketingu, ekonomiji pa čak i agronomiji zasigurno će proći bar nekakvu temeljnu obuku iz preduzetništva, ali i ti je možeš proći volontirajući, ali i učestvujući u razvoju civilnog sektora.

Ukoliko želite da pročitate još korisnih tekstova na temu poslovanja, posetite bazu znanja na sajtu KURSEVI ZA PREDUZEĆA

Građansko obrazovanje

Danas se razdaljine među ljudima smanjuju zahvaljujući tehnologijama koje nam omogućavaju da uvek budemo u kontaktu, ali i zahvaljujući ekonomijama i političkim sistemima koji povezuju različita tržišta i različite zemlje. Svi smo mi građani ovog sveta stoga moramo raditi zajedno u najboljem interesu svih nas. Studenti političkih nauka ovde su možda malo bolje ‘potkovani’ od ostalih, ali ukoliko planiraš da se baviš ekonomijom, politikom, preduzetništvom ili dobrotvornim radom – bitno je da shvatiš širu sliku i naučiš bar osnove građanskog obrazovanja.

Izvor: mojfaks.com

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: