Učiti manje, ali učiti bolje

Priprema jednog ozbiljnog i obimnog ispita navela nas je na razmišljanje kako možemo pripremiti taj ispit a da ne provedemo ceo dan nad knjigom. Učenje satima često se ne pokaže kao efikasno i ne daje željene rezultate, šta više može biti i kontraproduktivno.

Professor Marty Lobdell predavao je psihologiju 40 godina na Pierce College-u u Vašingtonu i razvio je posebnu metodu učenja. O ovoj metodi možete čuti u sledećem videu:

Video je dug stoga vam prenosimo ključne ideje.

Učite u vremenskim intervalima po 25-30 minuta, umesto po nekoliko sati bez prestanka.

Kako professor Lobdell tvrdi, nakon ovog vremenskog perioda vaša sposobnost da zapamtite ono što ste pročitali znatno opada. Učite po 25 minuta od jednom, zatim napravite kratku pauzu tokom koje ćete se pozabaviti nekom drugom aktivnošću koja će vam zapravo skrenuti pažnju od onoga što učite, a nakon pauze nastavite da učite.

Odredite mesto za učenje.

Neophodno je da odaberete mesto koje je udobno i koje će biti namenjeno samo za tu svrhu. Nikako ne smete učiti na krevetu, ispred TV, na mestu gde odmarate…

Prepoznajte razliku između prepoznavanja i sećanja.

Prepoznavanje zahteva okidač da se nečeg setite, a taj prekidač možda vam se neće “upaliti” na testu. Kada učite koncentrišite se na pamćenje. Testirajte sebe kao da ste na ispitu i pokušajte da što manje konsultujete beleške pri izlaganju.

Napravite odlične beleške kako biste kasnije lakše učili.

Postoje brojne metode hvatanja beleški, pokušajte da pronađete onu koja je najbolja za vas. Na predavanjima hvatajte beleške i prilagodite ih svojim potrebama i navikama u učenju. Ukoliko niste vični “elegantnom” hvatanju beleški, a ko jošjeste, prepišite i razvrstajte sve ono što ste tog dana zapisali. Kada budete imali sve pregledno pred sobom, biće vam mnogo jasnije šta je potrebno naučiti.

Budite spremni da naučite nekoga.

Ukoliko ste u mogućnosti da nekome prenesete ono što ste upravo naučili znači da ste u potpunosti postigli željeni cilj i da ste utvrdili ono što je trebalo da naučite i zapamtite.

Čitajte skripte i udžbenike efikasno.

Koristite SQ3R metod — istraživanje, pitanje, čitanje, izlaganje, ponavljanje — kako biste aktivno “upijali” informacije. Samo čitanje nije dovoljno.

I konačno, sve ono što ste naučili podelite u dve kategorije: činjenice i koncepti. Činjenice su one vrste informacija koje biste eventualno mogli zaboraviti, stoga je potrebno da primenite i neku od mnemotehnika kako biste zapamtili te informacije. Koncepti su kao lepak koji drži sve elemente šire slike na jednom mestu. To je ono što je najznačajnije za učenje.

Ukoliko želite da čujete celo predavanje profesora Lobdell-a, pogledajte ovaj video:

Pokušajte da primenite ove metode i unapredite svoje učenje. Ako vam olakša pripremu ispita bar malo, značiće mnogo.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: