Kako se pripremiti za ispit

Uspeh na ispitu zavisi od različitih faktora koji se javljaju tokom dana ispita. Međutim, da li ćete uspešno položiti ispit, zavisi, pre svega, od toga koliko ste se zalagali i učili tokom predispitnog perioda. Veoma je važno i to da ste sa učenjem počeli na vreme. Kako biste uspešno položili ispit, osmislite, pre početka učenja, strategiju pomoću koje ćete ostvariti željeni cilj, tj. položiti ispit.

Neposredno pred spremanje ispita, kod studenata su prisutna različita pitanja: Koliko dugo treba da spremam ispit? Na koliko delova da podelim gradivo? Da li je bolje da učim danju ili noću? Da li da pitam kolegu/koleginicu da učimo zajedno? Šta ako budem imao/imala veliku tremu na dan ispita? Pročitajte ovih 12 efikasnih i proverenih uputstava kako se pripremiti za ispit!

1. Kako se pripremiti za ispit – počnite odmah

Pripreme za ispit započnite već prilikom prvog susreta sa gradivom, na prvom predavanju, prilikom prvog prelistavanja udžbenika ili prilikom sređivanja beleški.

2. Vodite beleške organizovano i efikasno

• Pišite pažljivo beleške tokom predavanja.
• Prelistavanje i obrađivanje beleški započnite odmah nakon predavanja.
• Pregledajte beleške pre svakog predavanja.
• Detaljnije pregledajte beleške jednom nedeljno.
• Posebnu pažnju posvetite pisanju beleški onih delova gradiva koji dolaze u obzir za ispit, odnosno koji su u ispitnim pitanjima. Ovakve informacije možete dobiti kroz razgovor sa profesorom ili studentima viših godina.
• Sve beleške, komentare i izvore za spremanje gradiva pripremajte prema ispitnim pitanjima.

3. Kako se pripremiti za ispit – planirajte vreme

Isplanirajte vreme koje će vam biti potrebno da pređete gradivo. Odredite u kom vremenskom roku ćete preći jedno ispitno pitanje ili poglavlje i pridržavajte ga se.

4. Ne učite kada ste umorni

Nemojte učiti kad se osećate psihički loše ili kad ste umorni. Mučićete se, a nećete postići ništa. Najbolje je da se za to vreme odmorite i opustite, a sa učenjem počnite ponovo kada budete bili koncentrisani i odmorni.

5. Kako se pripremiti za ispit – simulacija ispita

Napravite malu simulaciju ispita (npr. napravite testove za ispit i krenite da ih rešavate). Ukoliko ona već ne postoji, osmislite sopstvenu listu mogućih ispitnih pitanja. Stavite se u ulogu nastavnika i razmišljajte o tome koja pitanja biste vi postavili da sastavljate test. Nakon toga  utvrdite da li možete odgovoriti na njih. Na kraju vežbajte odgovaranje pred profesorom ili polaganje pismenog ispita u amfiteatru/učionici.

6. Ponavljanje gradiva

Ako je moguće, organizujte ponavljanje ispitnog gradiva u grupi. Ponavljanje gradiva sa kolegama olakšaće vam polaganje samog ispita. Oslobodićete se treme i bićete sigurniji u sebe.

SAZNAJTE VIŠE: POBOLJŠAJTE MEMORIJU UZ 7 LAKIH SAVETA!

7. Kako se pripremiti za ispit – konsultacije

Idite na konsultacije. Na konsultaciama treba da popričate sa predavačem o gradivu sa kojim imate problem i da razjasnite sporne delove gradiva. Na konsultacije treba ići tokom semestra, a ne neposredno pred ispit.

8. Završite sa učenjem dan ranije

Učenje završite jedan dan pre ispita. Dan pre ispita uvek ostavite za odmor, opuštanje, druženje sa prijateljima, šetnju, gledanje omiljenog filma…

9. Pratite predavanja

Pažljivo pratite ispitno gradivo na predavanjima. Veoma je važno da na predavanjima obratite pažnju na uputstva i savete koje daje profesor u vezi sa delovima gradiva, kao i samim ispitom. Obratite posebnu pažnju na one delove gradiva koje profesor ponavlja, naglašava i zapisuje na tabli.

10. Provežbajte stare testove

Ako profesor ne govori o pitanjima za test, slobodno ga pitajte. Kako biste znali formu ispita, nabavite prethodne testove koje je pripremao isti profesor. Provežbajte stare testove, a sa kolegama procenite koja bi pitanja mogla da dođu u obzir ovaj put.

11. Kako se pripremiti za ispit – Ponvavljanje

Nemojte ponavljati gradivo samo pred ispit. Naučeno gradivo treba da ponovite nekoliko puta tokom spremanja ispita, a ne samo pred ispit.

12. Završno ponavljanje gradiva

Za završno ponavljanje gradiva neposredno pred sam ispit:
• Napravite listu na kojoj treba da se nađe sve ono što može da se pojavi na ispitu ili testu (beleške, formule, glavne ideje, zadaci, itd).
• Napravite sažetke učenja. U njima iznesite i povežite različite ideje i teme koje se uče.
• Snimite najvažnije delove. Ukoliko imate mogućnosti, napravite audio zapis važnih delova gradiva i sve to slušajte pred ispit.
• Pravite kartice sa najvažnijim delovima gradiva već tokom spremanja ispita. Na kartice napišite važne definicije, nazive, podele, formule. Neka kartice budu uvek uz vas, tako da možete da se preslišavate i podsćate što češće.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: