Kako izabrati temu za diplomski?

Nakon brojnih ispita, predavanja i svega onoga što studentski život nosi sa sobom, stigao je i trenutak da studije privedete kraju i jednom zauvek ih ovekoličite diplomskim radom. Trenutak ka kojem stremite od dana kada ste upisali fakultet konačno je pred vama, sada treba da pokažete i sumirate celokupan svoj studentski “staž”.

Prvi korak ka vašem cilju i uspešno položenom diplomskom predstavlja odabir teme. Možda vam se čini kao lak izazov, ali budite uvereni da vas mnoge opasnosti i zamke vrebaju već na samom početku. Ukoliko pogrešite već pri samom izboru teme za diplomski rad, problem će se samo ređati i u opasnosti ste da teško ili nikako ne ostvarite svoj cilj. Kako se ne biste slučajno zadesili u sličnoj situaciji pozabavimo se potencijalnim problemima i stvarima na koje morate obratiti pažnju prilikom odabira teme za diplomski rad.

Ne možemo osporavati činjenicu da je odabir teme često studentima najteži i najbitniji deo izrade diplomskog rada. Najveći problem s kojim se možete susresti izgledao bi ovako – Izabrao/la sam temu, ali sad nemam nikakvu ideju šta da radim s njom!

Kada je reč o temama pred vama su dve opcije, temu vam može predložiti profesor ili je možete izabrati sami. Svakako se preporučuje da sami smislite temu kojoj se želite posvetiti, naravno uz konsultacije sa mentorom. Ukoliko ste sami odlučili da predložite temu, od profesora morate dobiti odobrenje, ali isto tako vaš mentor može prihvatiti ili odbiti vaš predlog, te vam ponuditi neku drugu temu s obrazloženjem zašto je vaša predložena tema odbijena. Kada profesoru budete iznosili svoj predlog budite spremni i da obrazložite svoj izbor teme i pazite odgovor “zato što mi se sviđa, ili zanimljiva je i interesuje me” ne dolaze u obzir. Stoga naoružajte se argumentima i pozabavite se sledećim temama pre nego što zakažete konsultacije sa mentorom.

Da li je tema izvodljiva?

Budite iskreni prema sebi kada je u pitanju vaš izbor teme. Ukoliko nemate baš na raspolaganju godine da se posvetite izučavanju neke teme, izaberite ipak nešto manje zahtevnu temu za vaš rad.

Da li je dostupna literatura?

Polazna tačka svakog rada je naravno literature. Rad sigurno nećete moći napisati “iz glave”, već će vam za izradu ozbiljnog diplomskog rada biti potrebno mnoštvo literature, domaće al ii inostrane. Pod dostupnom literaturom podrazumijevaju se svi pisani ili elektronski izvori, a najbolje je krenuti od osnovne literature, a kasnije i od preporuka mentora. Najveću grešku koju možete napraviti jested a odaberete temu a da niste proverili dostupnost literature i materijala potrebnog da rad napišete. Proverite koliko je literature i podataka dostupno o određenoj temi, pokušajte da pronađete već objavljene radove na istu ili sličnu temu, stručne članke i istraživanja iz date oblasti. Budite sigurni da ćete moći da obezbedite sav material koji vam je potreban za pisanje diplomskog rada.

Koliko je tema aktuelna i zanimljiva?

Bitno je da dobro razmislite o tome čemu želite da se posvetite. Nemojte temu birati vođeni idejom da je ona laka id a ćete brzo i bez prevelike muke završiti diplomski rad. Verujemo da vam se žuri da fakultet završite što pre, ali sada imate izbor da se usavršite u određenoj temi koja pre svega vas interesuje. Zato izaberite temu shodno vašim željama i znanju. Tema mora biti zanimljiva i aktualna ukoliko ne želite da se razočarate i da odugovlačite sa diplomiranjem.

Da li je tema precizno definisana?

Svaka tema specifična je na svoj način i iziskuje poseban pristup. Potrebno je da definišete područje rada kako prilikom pisanja ne biste odlutali s teme. Isto tako trebalo bi izbegavati suviše opšte teme jer one kriju zamku da nećete jednostavno znati gde joj je početak a gde kraj, odnosno suviše je toga što bi takva tema mogla pokriti pa postoji opasnost od toga da se rasplinete u pisanju. Druga krajnost je ništa manje nezgodna a to je odabir preuske teme jer u tom slučaju vas očekuje nemoguća misija pronalaska informacija i materijala.

Kako izabrati mentora?

Uloga mentora u samom procesu izrade diplomskog rada je velika, u zavisnosti od toga da li ste izabrali dobrog mentora, možete računati na njegovu apsolutnu pomoć u vidu saveta i usmeravanja pri izradi diplomskog. Potencijalni problem sa kojima se možete susresti jeste da je određeni profesor već prezauzet i da ne može biti vaš mentor, da ne možete uskladiti željenu temu i oblast sa profesorom i slično.

Bitno je da je student motivisan za vreme pisanja diplomskog jer će na taj način brže napisati rad i staviti krunu na svoje akademsko obrazovanje.

Pitate se da li ste izabrali dobru temu?

Odgovorite na sledeća pitanja kako biste ocenili svoj izbor:

  • Da li vas interesuje izabrana tema?
  • Da li ste obezbedili dovoljno materijala i literature?
  • Da li je tema izvodljiva, uzimajući u obzir vremenski rok, izvore, literaturu, predstojeće znanje?
  • Da li se izabrana tema nalazi u okviru oblasti kojom ste se najviše bavili tokom studija?
  • Da li je tema značajna u praktičnom ili teorijskom kontekstu?
  • Da li je tema originalna ili je već neko pisao rad na datu temu?
  • Da li će vam rad na datu temu koristiti u cilju usavršavanja i ostvarenja karijere?
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: