Kako do kvalitetnog seminarskog rada

U toku školovanja, u zavisnosti od programa, neophodno je da bar nekoliko puta napišete stručne radove na zadatu temu. To su uglavnom seminarski radovi, mini istraživanja, eksperimenti i sl. Naravno, nije važno samo odraditi taj zadatak, dobiti prelaznu ocenu ili zadovoljavajući broj bodova, već je veoma važno da se još na fakultetu valjano obučite za pisanje stručnih radova. Kao budućem intelektualcu, to bi moglo da vam bude od velike koristi jer se nikad do kraja ne zna kakva će biti priroda posla kojom ćete se baviti i da li će, i u kojoj meri, zahtevati kreativno pisanje i istraživanje.
seminarski rad

Osim što donose dodatne poene za ocenu, suština seminarskih radova je da se studenti bliže i detaljnije upoznaju s nekom temom, jer tokom predavanja nikad nemamo priliku da se detaljnije pozabavimo određenom temom.

U nastavku, pročitajte nekoliko saveta kako da validno pišete svoje seminarske radove.

1. Pravilo za kvalitetan seminarski rad – Fokusirajte se na temu 

Veoma je važno da na vreme shvatite šta se od vas traži, da razumete temu i da znate gde možete da pronađete neophodnu literaturu da biste adekvatno odgovorili na temu. Imanje teme stalno ispred sebe će vam u mnogome pomoći da prilikom istaživanja ne odlutate i ne izađete iz okvira onoga čime treba da se bavite. Ovo je možda  i najvažnija stavka u procesu istraživanja, jer se vrlo lako skrene s puta, istaživanje može da vas odvuče na potpuno drugu stranu, a to znači gubljenje mnogo vremena. Radi lakše organizacije procesa istaživanja, napravite sebi plan rada. Postavite pitanja na koja treba da odgovorite, odgovarajte na njih po planu i tako nećete skrenuti s teme.

2. Pravilo za kvalitetan seminarski rad – Konsultujte se

Radi što uspešnijeg i tačnijeg obavljanja zadatka odlazite na redovne konsultacije sa svojim mentorom. Bilo da sami birate temu ili vam je dodeljuje profesor, biće vam neophodne smernice na koji način da pristupite istraživanju i koju literaturu treba da konsultujete. Veoma je važno da na te kosultacije odlazite pripremljeni da bi razgovor sa profesorom bio što efikasnji i da bi vam nakon njega bilo jasnije u kom pravcu treba da se kreće pisanje vašeg rada.

EducationTraining_Landing_Image_0

3. Pravilo za kvalitetan seminarski rad – Početak pisanja rada 

Tek onda kada ste u potpunosti sigurni u svoj koncept, počnite sa pisanjem rada. U toj fazi treba već da imate odabran propratni materijal koji treba da sadrži vaš rad (fotografije, grafike, tabele…) da biste u fazi pisanja mogli odmah da ih ubacujete u tekst. Dok pišete, iščitavajte svaki pasus i uveravajte se da li se držite teme i da li vam svako poglavlje ima smisao i poentu. Ne gubite fokus. Veoma je važno da vodite računa o dužini rada, odnosno poglavlja i izbegnete takozvano „rasplinjavanje”.

SAZNAJ VIŠE: KAKO BITI AKTIVAN STUDENT

4. Stil pisanja 

Vodite računa o stilu i registru pisanja. Vaš stručni rad mora zadovoljiti traženu formu, mora imati zadovoljavajući stil i upotpunosti prilgođen registar. U zavisnosti od oblasti kojom se bavite, morate da zadovoljite i formu. Vaš rad mora da zadovolji i tehničke kriterijume. Za slučaj da oko bilo čega imate dilemu, ne libite se da konsultujte profesora ili kolege. To je mnogo bolje nego da vaš rad sadrži gomilu grešaka koje mogu dovesti u pitanje krajnji ishod. Ovo prvenstveno važi za one koji stručne radove pišu po prvi put. Podrobno proučite priručnike za pisanje stručnih radova koje izdaje vaš fakultet ili vaša katedra/odsek, pošto na većini fakulteta postoje ustanovljeni sistemi pisanja, kao i ustaljeni kriterijumi ocenjivanja stručnih radova.

fagonomics-article-pile-all

5. Originalnost rada 

Kada pišete seminarski, potrebno je da se pridržavate jednog jednostavnog pravila – ne treba samo iskopati neki tekst (ili više njih) i samo ga prepisati i/ili prevesti. Ono što treba uraditi je sakupiti što više literature, pretražiti literaturu, pročitati više tekstova na tu temu; pokušajte zatim da objasnite sebi temu i materiju o kojoj pišete seminarski, zapisujte ideje i ključne stavke. Svakako izbegavajte da pišete nešto što niste razumeli!

Budite uvereni da će seminarski radovi koje budete dobijali kao zadatke na fakultetu u velikoj meri uticati na razvoj vašeg analitičkog i kritičkog razmišljanja, što predstavlja suštinu svega što budete naučili na fakultetu i zbog čega će neko sutra procenjivati da li da vas zaposli ili ne. I zato je veoma važno da pri izradi ovakvih radova posvetite posebnu pažnju i angažujete maksimum svojih sposobnosti i potencijala. Kupovinom seminarskih radova koje neko drugi piše samo ćete načiniti sebi štetu u intelektualnom, a i u finansijskom smislu.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: