Kako da zapamtite mnogo više prilikom učenja?

Većina nas misli da ima poteškoća sa pamćenjem. Ali, pravi problem najčešće nije u lošem funkcionisanju našeg mozga, nego u tome da imamo nerealna očekivanja od svog pamćenja.

Veliki broj učenika ne pristupa učenju sa strategijom ponavljanja gradiva i odbijaju da prihvate da razumeti nije isto što i zapamtiti.

Nove lekcije treba da pregledate što je pre moguće, a ponavljanje treba da vršite više puta između prve obrade lekcije i završnog ponavljanja gradiva za ispit. Ključ za učenje je ponavljanje. Sa svakim ponavljanjem materije koja se uči, rastu šanse za njeno permanentno usvajanje.

Višestruko ponavljanje ne samo da će omogućiti utvrđivanje znanja o već usvojenim konceptima, nego će i ukazati na koncepte koji su bili pogrešno shvaćeni. Dodatni razlog za ponavljanje gradiva je i to što prirodno zaboravljate čak i one koncepte koje ste shvatili. Dug period bez ponavljanja i ponavljanje tek pred ispit je često otežano predispitnom nervozom i nedostakom vremena.

Postoji više tehnika za memorisanje informacija. Ovo su najčešće primenjivane tehnike:

  1. Akronimi i akrostihovi

Akronimi i akrostihovi služe za informacije koje se pamte pomoću ključnih reči. Akronim predstavlja izmišljenu kombinaciju slova, pri čemu svako od slova treba da podseti na činjenicu koju treba zapamtiti.

Akrostih je izmišljena rečenica u kojoj prvo slovo svake reči treba da podseti na ideju koju treba zapamtiti. Npr. EFIKASNO GRADI DUNAVSKU BRANU je akrostih koji može poslužiti da se zapamtite note na muzičkoj skali – E, G, D, B.

  1. Lokus metoda

Lokus metoda se koristi za pamćenje do dvadeset pojmova.

Poenta ove strategije je u sledećem: treba da odaberete neko mesto na kome provodite mnogo vremena (npr. stan) i zamislite sebe kako šetate i uvek primećujete iste stvari istim redom – npr. vrata, fotelja, frižider itd. Dalje treba da zamislite kako na svakom od ovih mesta stavljate stvari koje treba da zapamtite. Potrebno je da imate uvek isti pravac kretanja (vrata – fotelja– frižider). Npr. ako je potrebno da zapamtite imena astronauta koji su putovali na mesec (Gagarina, Armstronga, Oldrina), zamislite da šetate stanom i da se na vratima sudarate sa Gagarinom, zatim nailazite na Armstronga u svojoj fotelji, potom se okrećete ka frižideru, i vidite Oldrina kako vam pretura po frižideru. Slično je i sa stvarima kao i drugim pojmovima.

  1. Povezivanje

Ovo je taktika koja se koristi za liste sa ili bez redosleda. Od pojmova koje treba zapamtiti pokušajte stvoriti kratku priču u kojoj svaka reč ili ideja koju treba da zapamtite asocira na sledeću reč ili ideju. Ako nekim slučajem treba da zapamtite reči: Čerčil, usta, soba, pregovori, možete smisliti priču u kojoj Čerčil drži otvorena usta u sobi u kojoj se nalazi grupa ljudi sa kojom pregovara.

  1. Tehnika skraćivanja

To je tehnika kojom možete smanjiti broj informacija tako da dobijete celinu koju ćete lako zapamtiti. Na primer, skraćenice NSZ (nacionalna služba za zapošljavanje), ASUPI (agencija za strana ulaganja i promociju izvoza). Ove skraćenice su nastale uzimanjem prvog slova pojedinih reči.

  1. Tehnika povezivanje reči u rečenicu

Ova tehnika vam pomaže da zapamtite ključne reči. Ovom tehnikom slažete nepovezane reči u jednu logičku rečenicu. Na primer, treba da zapamitite reči biznis, preduzetnik, ideja, tržište. Možete ih zapamtiti u obliku rečenice: Za uspeh u biznisu preduzetnik mora imati dobru ideju koja treba da bude prihvatljiva sa aspekta tržišta.

  1. Tehnika kodiranja

Ova se tehnika koristi kada treba da zapamtite neku formulu. Na primer, jačina delovanja sile se dobija kada se pomnoži masa sa ubrzanjem (F=m∙a) se može zapamtiti kroz rečenicu: Bio je fudbaler Milana i Ajaksa.

140815_blog

  1. Metoda mesta

Ova metoda se zasniva na tome da odaberete neki prostor koji često koristite ili kroz koji stalno prolazite, a zatim određene stvari ili pojmove iz učenja poredate vizuelno na određena mesta. Kad god pogledate u to mesto, znaćete na koji pojam se odnosi i uvek ćete moći da se podsetite pređenog gradiva. Taj prostor može biti vaša soba, kuhinja, čitaonica…

  1. Tehnika rimovanja

To je takođe zgodna tehnika za pamćenje formula, ali i drugih stvari. Poenta je napraviti neki stih, nešto što se rimuje. Na primer, formulu za akceleraciju možete zapamtiti kroz stih: Iz fizike je osnovno znanje, sila kroz masa jednako je ubrzanje.

  1. Metoda prostornog uređenja stranice

Ova metode podrazumijeva da vaše beleške sa predavanja razmestite na stranice prethodno sažetog teksta za učenje. Tako ćete dobiti prostorni raspored zgodan za pamćenje.

Ako primenite svih ovih devet tehnika, moći ćete da povežete nepovezano, veći broj podataka svesti na manji broj, napraviti smisleno od besmislenog, naučiti koje znakove bi valjalo upotrebiti da se prisetite nečega…

Foto: ilustracije

Izvor: Vodič za učenje / STUDOMAT.ba

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: