Da li ste čuli za MURDER tehniku učenja?

Zvučan akronim MURDER krije jednu sasvim jednostavnu i primenljivu tehniku učenja.

Ova tehnika nosi naziv prema početnim slovima riječi Mood (atmosfera), Understand (razumeti), Recall (podsjetiti se), Digest (razložiti), Expand (proširiti), Review (preispitati) i već sam naziv otkriva njen koncept. Ukoliko isprobate ovu tehniku, uvidećete da je vrlo laka za primenu.

Kreirajte pozitivnu atmosferu

Prva stvar na koju treba da obratite pažnju pre nego što počnete da učite jeste atmosfera. Vrlo je važno da napravite pozitivnu atmosferu u kojoj ćete učiti. Misli se na proctor u kome učite, ali i na vaše psihičko stanje, odnosno raspoloženje. Treba da odaberete odgovarajuće vreme za učenje, pogodno okruženje, kao i da budete raspoloženi. Raspoloženje je ključ uspeha!

studentskinja radi ya racunarom

Učite sa razumevanjem

Potrebno je da razumete ono što treba da naučite i da indentifikujete stavke koje vam nisu jasne kako biste im mogli posvetiti više pažnje i razjasniti ih. Kada nešto ne razumijete, bitno je da to označite i da se kasnije vratite na taj deo gradiva. Pokušajte da ga ponovo razjasnite, a ako vam ne uspe, potražite pomoć profesora i asistenta, ili od kolega.

Podsetite se pređenog gradiva

Pokušajte da se setite šta ste upravo naučili. Nakon što ste naučili jedan deo gradiva, potrebno je da zastanete sa učenjem i pokušate da se setite onoga što ste upravo naučili. Ovo je odlična strategija da otkrijete gde “škripi” i da se fokusirate na te delove.

ucenje i zdravlje

Razložite gradivo

Ako vam se čini da ima mnogo gradiva, razložite ga na manje celine i učite deo po deo. Nakon svake pređene celine potrebno je da zastanete i da pokušate da objasnite sebi ono što ste upravo naučili. Na taj način ćete izbeći opasnost da materiju učite napamet, već ćete sve učiti sa razumevanjem. Potrebno je da vam se naučene informacije “slegnu” kako biste nastavili sa učenjem.

Proširite proces učenja

Nakon prvog usvajanja novog gradiva potrebno je da postavite sebi nekoliko pitanja kako biste dodatno usvojili informacije i utvrdili naučeno. Moguće je da ćete otkriti i sami već neka pitanja koja će vam možda biti postavljena i na ispitu.

  • Kako biste mogli da primijenite ovaj materijal na ono što već znate?
  • Kako biste mogli da primijenite ovaj materijal na ono što vas zanima?
  • Kako biste mogli da učinite ove informacije zanimljivim i kako biste ih predstavili drugim studentima?

Preispitajte dosadašnji rad

Ponovite materijal koji ste učili. Pročitajte još jednom sve što ste morali usvojiti kako biste bili sigurni da nešto niste zaboravili ili izostavili.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: