Da li ste čuli za mnemotehnike?

Mnemotehnike predstavljaju mentalne strategije koje nam pomažu da zapamtimo velike količine informacija. Ukoliko ste nepoverljivi prema sličnim strategijama, u korist mnemotehnika svedoči i činjenica da su ih koristili i stari Grci i rimski senatori.

Ove specifične mentalne strategije za poboljšanje pamćenja imaju jedinstven cilj a to je da nam olakšaju pamćene i usvajanje informacija. princip na kojem ove strategije funkcionišu je sasvim jednostavan i bazira se na konceptu da se besmisleni sadržaji pretvore u smislene, odnosno da se nove i nepoznate informacije dovedu u vezu s nečim već poznatim kako bi se lakše zapamtile. Na taj način nastaju asocijacije koje se skladište u dugoročnom pamćenju, stoga ih je teže zaboraviti. To znači da se mnemotehnike oslanjaju na prethodno naučeno.

Kako zapravo ovaj process funkcioniše?

Kad čujemo ili pročitamo neku reč ili misao mozak automatski stvara auditivnu, kinestetičku ili slikovnu predstavu o tom pojmu. S obzirom na način na koji vaš mozak stvara predstave i obrađuje podatke moguće je izabrati odgovarajuću mnemotehniku. Ranije smo pisali o toj temi u članku o različitim stilovima učenja. Stoga, u zavisnosti od toga da li ste vizuelni, auditivni ili kinestetički tip, po sličnom principu će funkcionisati i mnemotehnike. U zavisnosti od toga ćete se i odlučiti za verbalne, vizualne ili mešovite mnemotehnike.

Do sada ste verovatno koristili neku od mnemotehnika a da niste ni znali da se radi o nekoj od strategija. Stoga vam predstavljamo neke od tri kategorije mnemotehnika: verbalne, vizualne (slikovne) i mešovite.

Vrste mnemotehnika

Skraćivanje je najjednostavniji oblik verbalne mnemotehnike. Najjednostavnije rečeno, to podrazumeva pravljenje akronima od informacija koje je potrebno zapamtiti. Tu spada i korišćenje različitih skraćenica umesto punih naziva.

Elaborirano kodiranje. Ovaj oblik mnemotehnike koristimo kako bismo zapamtili određene nepovezane informacije povezujući ih sa poznatima i na taj način stvaramo celinu koja je laka za pamćenje. Najjednostavniji primer koji ćete svugde pronaći kao primer elaboriranog kodiranja jeste sledeći – kako zapamtiti formulu za brzinu v= t * a, ovu formula ćemo lako zapamtiti ako je formulišemo na sledeći način Vidim Tamo Avion.

Rečenični mnemonici odnosno Tehnika povezivanje riječi u rečenicu – Ovo je jedna od vrsta verbalnih mnemotehnika koja nam pomaže da lakše zapamtimo naizgled nepovezane informacije. Ovu tehniku koristite na sledeći način – od reči koje je potrebno da naučite napravite rečenicu, stavljajući reči u smisaoni kontekst lako ćete zapamtiti tražene reči.

Tehnika rimovanja – Ovo neće možda biti laka tehnika za pamćenje svima. budući da nismo svi talentovani za sklapanje rima.
To je takođe zgodna tehnika za pamćenje formula, ali i drugih stvari. Poenta je napraviti neki stih, nešto što se rimuje. Na primjer, formulu za akceleraciju možete zapamtiti kroz stih: Iz fizike je osnovno znanje, sila kroz masa jednako je ubrzanje.

ielts-vocabulary

Metoda ključnih riječi – Ovo je vrsta mešovitih mnemotehnika koja se često koristi pri učenju stranih jezika ili stranih reči. Ova metoda predstavlja upotrebu zvučnosti reči ili rimu kako bismo pojam date reči povezali sa što življom ili čudnijom predstavom. na primer, ukoliko ne možete da zapamtite reč lizzard na engleskom, razmislite na koju reč u našem jeziku vas ona podseća. Većina će sigurno pomisliti na glagol lizati, pa tako povezujemo ove dve reči stvarajući smešnu i čudnu sliku guštera koji na primer liže sladoled.

Metoda prostornog uređenja stranice je jedna od vizuelnih, slikovnih mnemotehnika koja će od najveće koristi biti vizuelnim tipovima ličnosti. Koncept koji se nalazi iza ove metode od koristi je vizualnim tipovima budući da će im vizuelni prikaz pomoći da se lakše sete bitnih informacija. ukoliko želite da isprobate ovu metodu, potrebno je da vaše beleške ispišete na papiru na način koji će stvoriti “prostorni raspored” lak za pamćenje. Tako će informacije biti raspoređene na stranici a kada bude bilo potrebno da se određenog podatka setite, vi ćete se tačno setiti gde se taj podatak nalazi na stranici sa beleškama.

Kognitivne mape su jedna od najpoznatijih metoda koja se koristi za lakše pamćenje i u poslednjih par godina doživela je pravi “bum”. Ovo je jedna od vizualnih mnemotehnika koja nam olakšava pamćenje iscrtavanjem mentalne mape i unosom informacija u istu. ovakve mape pomažu bržem i lakšem pamćenju na taj način što se oko centralnog pojma struktuira sadržaj te su njihovi međusobni odnosi lakše uočljivi. jednostavno rečeno, mape uma predstavljaju vizuelno predstavljanje određene materije koju je potrebno naučiti.

mind-mapping-time-managementFoto: www.mindmapart.com

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: