Čemu služi profesionalna orijentacija?

Živimo u vremenu koje je veoma dinamično, u kome se stalno nešto menja i koje zahteva konstantna prilagođavanja. Ono što važi danas ne mora da važi sutra, znanje koje danas imamo sutra već može biti nedovoljno. Naći svoje mesto u ovakvim okolnostima nije nimalo lak zadatak. Mlade osobe, budući srednjoškolci, studenti i budući zaposleni ljudi pred sobom imaju niz zahteva i pritisaka sa svih strana u vezi izbora škole, fakulteta ili zanimanja. Oni se nalaze pred mnogim izazovima i mogućnostima.

Izbor škole, fakulteta ili zanimanja je proces koji je danas veoma drugačiji nego što je bio do skora. Ceo svet pa i naša zemlja prolazi kroz promene koje podrazumevaju menjanje stavova, uverenja i mišljenja o tome šta znači obrazovanje i u kojoj meri je obrazovanje bitno za nas kao osobe i za budući posao kojim ćemo se baviti. Pojam karijere se drugačije shvata sada nego pre dvadeset, pa i deset godina. Taj pojam je sada znatno proširen i uključuje mnoga nova zanimanja i profesije koje do juče nisu postojale.

Kako onda doneti odluku o svojoj budućnosti kada smo suočeni sa ovakvim stanjem? Pitanja kao što su: Koju školu da upišem? Šta je najbolje za mene? Gde mogu sa tim da radim? Da li da studiram ili da tražim posao? Koji fakultet da upišem? kao i mnoga druga, prisutna su kod većine mladih ljudi i to su pitanja koja se normalno javljaju u važnim prelaznim periodima u našim životima. Naravno da na ova pitanja nije lako dati jedinstven odgovor, ali to ne znači da ta pitanja nisu rešiva.

Jedan od načina koji nam može pomoći da odgovorimo na ova pitanja jeste „Profesionalna orijentacija.“ Šta je sad to? Jel to mora da se uči? Ko su ti profesionalci koji treba da me orijentišu? Profesionalna orijentacija predstavlja niz aktivnosti koje psiholog preduzima kako bi stekao uvid u osobine ličnosti učenika/ce, sposobnosti, interesovanja i sklonosti kako bi na osnovu ovih informacija mogao dati preporuku u vezi odluke o daljem školovanju ili ulasku u svet rada. Znači idemo kod psihologa da nas „pročita“ i da nam kaže sudbinu? Pa, nije baš tako.

Proces profesionalne orijentacije je jedan aktivan proces. To znači da osoba koja je došla na profesionalnu orijentaciju nije došla na ispitivanje već je došla da učestvuje u planiranju svoje buduće karijere. Kako se planira ta karijera i koje tehnike koristi profesionalna orijentacija? Profesionalna orijentacija se služi intervjuom, razlilčitim testovima i ostalim tehnikama. Ona obuhvata niz koraka u procesu orijentacije.

compass

Pre svega, upoznajemo se sa osobom koja je došla na orijentaciju – i osoba se upoznaje sa samom sobom. Kroz razgovor i primenu različitih testova, upitnika i sličnih metoda, učenik/ca ili student/kinja otkriva svoja interesovanja, sklonosti, sposobnosti i ambicije. Nakon toga, pristupa se prikupljanju informacija o fakultetu ili zanimanju – koje su informacije bitne pri odluci i kako i gde da saznam ove informacije. Takođe se ispituju mogućnosti školovanja ili zanimanja: šta se uči, koliko traje fakultet, šta mi je potrebno da bih se upisao – ili koji je posao, kolika je plata, koje su pogodnosti i slično. Ono što je veoma bitno u procesu profesionalne orijentacije jeste upoznavanje sa fakultetom ili zanimanjem iz prve ruke. To podrazumeva odlazak na fakultet, razgovor sa studentima, informisanje preko interneta, ili u slučaju zanimanja – odlazak u preduzeće, razgovor sa radnicima ili rukovodiocima i sve što može biti korisno u daljem donošenju odluke.

Nakon svih ovih aktivnosti, budući student/kinja ili zaposleni/a imaće pred sobom nova i različita znanja o sebi i o svetu oko sebe koja će mu/joj pomoći da planira dalje korake. To su saznanja koja su od izuzetnog značaja za dalji rast i razvoj mladih ljudi.

Naravno da može da se desi da se upiše fakultet koji nije po meri ili da se nađe posao koji ne odgovara najbolje. Međutim, nije kraj sveta. Takve stvari se dešavaju i neminovno je da se dešavaju obzirom da živimo u ovom dobu. Ovakve stvari ne moraju da budu kobne po nas, već možemo da ih iskoristimo da iz njih naučimo i da sutra budemo bolji i spremniji za izazove koje predstoje.

Na kraju, ako ste nesigurni u pogledu planiranja budućih koraka, znajte da niste jedini i znajte da imate kome da se obratite kako biste što uspešnije razrešili svoje dileme.

 

Autor: Kristijan Pešić

Psihološko savetovalište za studente Niš

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: