Educa Centar

Eduka Centar je visokospecijalizovana ustanova čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti vezanih za lično i poslovno usavršavanje.

Poslovni trening centar –  organizuje obuke iz oblasti: menadžment, marketing, PR, finansije, prodaja, knjigovodstvo, HR, računari, grafički i web dizajn; takođe, podučava nezaposlena lica kako da efikasno pronađu posao kojim žele da se bave.

U pružanju svih navedenih usluga, Eduka Centar se u potpunosti prilagođava svojim korisnicima. Rad Eduka tima fokusiran je na svakog pojedinačnog klijenta i njegove potrebe, zahteve i mogućnosti i ostvarenje njegovih ličnih ciljeva.

Ponuda poslovnih treninga: menadžment, finansije, prodaja, knjigovodstvo, marketing i PR, HR…

U okviru Eduka Centra nalazi se i Eduka Kongresni centar koji organizuje seminare, predavanja, stručne skupove, promocije, radionice, konferencije za novinare, izložbe i druga dešavanja i prilagođava svoj poslovni prostor događajima klijenata.

Predavači u Eduka Centru termin svakog narednog časa utvrđuju na osnovu dogovora sa polaznicima i u skladu sa njihovim aktivnostima i slobodnim vremenom, vodeći pri tome računa o ispunjenju utvrđenog fonda časova.

Tempo nastave prilagođava se mogućnostima polaznika. Nastava se organizuje za male grupe od 2-8 polaznika, koje se formiraju na osnovu predznanja o konkretnoj materiji, uzrasta polaznika i njihovih razloga tj. ciljeva učenja. Takođe, postoji mogućnost organizovanja individualne nastave u prostoru Centra.

Eduka Centar u Novom Sadu
Adresa: Trg mladenaca 5, 21000 Novi Sad
Telefoni:
+ 381 21 44 75 77
+ 381 21 63 20 100
+ 381 64 67 91 600

E-mail: office@eduka-centar.com

Eduka Centar Beograd
Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 84, 11070 Novi Beograd
Telefoni:
+ 381 11 313 2661
+ 381 64 659 2992
E-mail: officebg@eduka-centar.com

Web sajt: www.eduka-centar.com

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije:

  • Academia Educativa je specijalizovana ustanova za obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, čija je uloga i zadatak da u ciklusu permanentnog obrazovanja zadovoljava specifične društvene potrebe razvojnog i funkcionalnog, bazičnog i dopunskog... Pročitajte više »»
  • Škola video novinarstva je namenjena svima koji žele da steknu i usavrše veštine i znanja neophodna za posao u televizijskoj, produkciji video i multimedijalnih sadržaja. Jedinstven program obuhvata: video sinopsis, televizijsko izveštavanje,... Pročitajte više »»
  • Programi POSLOVNIH VEŠTINA odvijaju se pod pokroviteljstvom Obrazovnog Centra EQUILIBRIO. Široka ponuda različitih kurseva, visoka stručnost svih predavača, savremeno opremljene i klimatizovane učionice samo su neki od razloga da se odlučite... Pročitajte više »»
  • Otvoreni univerzitet Subotica je lider u oblastima (ne)formalnog obrazovanja i manifestacione kulture u Srbiji, koji već preko pola veka, sa velikim uspehom, promoviše i... Pročitajte više »»
  • Institut za ekonomsku diplomatiju je posvećen razvoju ekonomske diplomatije u našoj zemlji, unapređenju saradnje u međunarodnim privrednim odnosima, afirmaciji znanja i njegove efikasne primene u postizanju ekonomskih uspeha u dinamičnom,... Pročitajte više »»