Fakultet za uslužni biznis Univerziteta Educons

logo_h_fzubFakultet za uslužni biznis Univerziteta Educons osnovan je 2001. godine, a sedam godina kasnije pridružio se novoosnovanom Univerzitetu Educons. Fakultet organizuje studije iz oblasti menadžmenta u uslugama, koje studentu pružaju znanja i veštine potrebne za rešavanje konkretnih zadataka i svakodnevnih problema u upravljanju organizacijama.

Osnovne studije traju tri godine, a studentu obezbeđuju 180 ESPB i zvanje menadžer bachelor. Nastava obuhvata oblasti mikroekonomije, makroekonomije, preduzetništva, poslovnih procesa, finansija, bankarstva, osiguranja, marketinga i menadžmenta.

Master studije traju dve godine, ali studenti mogu posle ostvarenih 60 ESPB steći zvanje diplomirani menadžer. Posle dve godine master studija, kandidat dobija titulu master menadžer.

Fakultet za uslužni biznis, osim navedenih studijskih programa, organizuje i specijalističke studije kojima se ostvaruje zvanje specijalista menadžer. Studije traju godinu dana, a mogu ih upisati lica sa završenim master studijama.  

 

Adresa: Vojvode Putnika BB, 21208 Sremska Kamenica
Telefon: 021/48 93 610
Faks: 021/48 93 624
veb sajt: www.educons.edu.rs
e-mail: info@educons.edu.rs