Fakultet za sport i turizam Univerziteta Educons

xtims-fax-logo-sajt.png.pagespeed.ic.OtPzU_eZXdFakultet za sport i turizam tims. osnovan je 2004. godine kao samostalna visokoškolska obrazovna i naučno-istraživačka institucija u okviru Univerziteta Educons. Fakultet realizuje pet studijskih programa, od kojih su tri u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, a dva u oblasti menadžmenta i biznisa u turizmu.

Naučno-istraživački rad na Fakultetu sprovodi se na teme raznih oblika turizma, lokalnog i regionalnog razvoja iz ugla kvaliteta življenja i korišćenja slobodnog vremena u svrhe rekreacije.

Trenutno na Fakultetu studira oko 500 studenata na sva tri stepena studija.

Osnovne studije traju tri godine, a u zavisnosti od odabira studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport ili Menadžment i biznis u turizmu, studenti stiču zvanja nastavnik fizičkog vaspitanja i sporta, odnosno menadžer.

Master studije traju dve godine. Smer za sport na ovom stepenu obrazuje profesore fizičkog vaspitanja i sporta master, a smer turizam, diplomirane menadžere mastere.

Doktorske studije traju tri godine, a programi su Fizičko vaspitanje i sport i, od 2012. godine, Menadžment i biznis održivog razvoja u turizmu. Po završetku, kandidati stiču zvanja doktor fizičkog vaspitanja, sporta i kineziterapije ili doktor nauka menadžment i biznis.

Fakultet za sport i turizam tims. raspolaže savremenim sportskim salama i vežbalištima, laboratorijama i bibliotekama.

Fakultet realizuje brojne kurseve u skladu sa odredbama o kontinuiranom obrazovanju. Kursevi obuhvataju stručno osposobljavanje trenera, fitnes instruktore, animaciju u turizmu i menadžment događaja.

 

Adresa: Vojvode Putnika BB, 21208 Sremska Kamenica
Telefon: 021/48 93 610
Faks: 021/48 93 624
veb sajt: www.educons.edu.rs
e-mail: info@educons.edu.rs