Fakultet za primenjenu bezbednost Univerziteta Educons

logo_h_fzpbFakultet za primenjenu bezbednost Univerziteta Educons ima za cilj da doprinese izgradnji bezbednijih organizacija, a time i društva, preko obrazovanja visokostručnog kadra sa profilom menadžera bezbednosti. Nastava obuhvata spoj društveno-humanističkih i prirodno-tehničkih nauka. Svršeni studenti Fakulteta mogu obavljati poslove u brojnim kompanijama i institucijama državnog i privatnog sektora.

Osnovne studije traju šest semestara i studentu donose 180 ESPB. Na ovom stepenu, student dobija zvanje menadžer bezbednosti. Program je multidisciplinarne prirode i uključuje predmete iz oblasti prava, kriminologije, ekonomije, menadžmenta i informatike.

Master studije traju dve godine, a kandidat ostvaruje 120 ESPB. Po završetku master studija, dobija se zvanje master menadžer bezbednosti.

Fakultet za primenjenu bezbednost organizuje i specijalističke strukovne studije u trajanju od godinu dana, a zvanje koje se stiče posle ovog stepena glasi specijalista strukovni menadžer bezbednosti.

 

Adresa: Vojvode Putnika BB, 21208 Sremska Kamenica
Telefon: 021/48 93 610
Faks: 021/48 93 624
veb sajt:www.educons.edu.rs
e-mail: info@educons.edu.rs