Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta Educons

EDUCONSlogoFakultet poslovne ekonomije Univerziteta Educons je visokoškolska ustanova obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti koja obrazuje kadrove za rad u domenu poslovne ekonomije i strateškog i operativnog upravljanja preduzećima i privrednim organizacijama.

Fakultet realizuje studije na tri nivoa. Osnovne studije traju četiri godine, pri čemu se studenti opredeljuju za određen smer na završnoj godini. Smerovi osnovnih studija su: Finansije i bankarstvo i Turizam i sport. Posle uspešno završenih studija ovog stepena, student stiče zvanje diplomirani ekonomista (u izabranoj oblasti).

Master studije traju dve godine, a mogu ih upisati lica sa ostvarenih 180 ESPB ili 240 ESPB. Odabirom izbornih predmeta student oblikuje svoj željeni profil. Zvanje posle okončanja ovih studija glasi master ekonomista (u izabranoj oblasti). Pored smerova koji postoje i na osnovnim studijama, postoje još dva posebna programa.

Master program Zelena ekonomija izvodi se u saradnji sa pet inostranih univerziteta. Nastava se odvija na engleskom jeziku, a znanja omogućavaju studentu da izvodi projekte i unapređuje poslovanje u oblasti zelenih tema. Posle ovog programa stiče se titula master interdisciplinarnih studija zelena ekonomija.

Master program Globalna i regionalna energetska politika u trajanju od godinu dana obezbeđuje studentu zvanje master menadžer energetska politika.

Doktor nauka ekonomske nauke postaje kandidat koji uspešno završi doktorske studije u trajanju od tri godine.

Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta Educons izdaje i naučni časopis koji izlazi dva puta godišnje Poslovna ekonomija.

 

Adresa: Vojvode Putnika BB, 21208 Sremska Kamenica
Telefon: 021/48 93 610
Faks: 021/48 93 624
veb sajt: www.educons.edu.rs
e-mail: info@educons.edu.rs