Fakultet ekološke poljoprivrede Univerziteta Educons

logo_h_fepFakultet ekološke poljoprivrede Univerziteta Educons obrazuje nov profil stručnjaka koji će se baviti proizvodnjom zdravstveno bezbedne hrane. Bazirane na osnovnim znanjima iz klasične poljoprivredne proizvodnje, studije su orijentisane ka ekološkim principima proizvodnje organske ili zdravstveno bezbedne hrane. Odabirom izbornog predmeta, studenti sami kreiraju svoj akademski profil. Osnovne studije traju četiri godine, a svršenom studentu obezbeđuju zvanje inženjera poljoprivrede. Osim izučavanja raznih aspekata poljoprivredne proizvodnje, određeni predmeti bave se poljem menadžmenta. Master studije traju godinu dana, a kandidati dobijaju zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede master. Oblasti izučavanja fokusiraju se na održivi razvoj, ekološke discipline i organsku proizvodnju. Fakultet ekološke poljoprivrede Univerziteta Educons uključen je u projekte u organizaciji državnog ministarstva, kao i u međunarodne projekte, među kojima je i TEMPUS.

 

Adresa: Vojvode Putnika BB, 21208 Sremska Kamenica
Telefon: 021/48 93 610
Faks: 021/48 93 624
veb sajt: www.educons.edu.rs
e-mail: info@educons.edu.rs