Akademija klasičnog slikarstva Univerziteta Educons

logo_h_aksAkademija klasičnog slikarstva Univerziteta Educons je visokoškolska ustanova koja se bavi izučavanjem, očuvanjem i prenošenjem klasičnog likovnog izraza koji je neophodan temelj za sve druge oblasti likovne umetnosti.

Posle osnovnih studija koje traju tri godine, student ostvaruje 180 ESPB i pravo na titulu likovni umetnik bachelor. Pored umetničkih predmeta kao što su crtanje, slikanje, vajanje i grafika, nastava obuhvata i predmete iz menadžmenta, humanističkih nauka, digitalnih programa i tehnologije slikarstva.

Master studije traju dve godine (120 ESPB), a zvanje koje omogućavaju glasi master likovni umetnik. Izučavaju se likovne tehnike, ali i humanističke nauke i digitalni sistemi.

Doktorske studije traju tri godine (180 ESPB), a nastava uključuje umetničke, humanističke i menadžment predmete. Zvanje koje kandidat stiče uspešnim okončanjem zove se doktor umetnosti likovne umetnosti.

Akademija klasičnog slikarstva Univerziteta Educons raspolaže modernim ateljeima koji su opremljeni savremenim tehničkim pomagalima.

 

Adresa: Vojvode Putnika BB, 21208 Sremska Kamenica
Telefon: 021/48 93 610
Faks: 021/48 93 624
veb sajt: www.educons.edu.rs
e-mail: info@educons.edu.rs