Zadovoljstvo fakultetskim obrazovanjem

Jednom prilikom predstavili smo vam tekst “Čemu služi fakultet?” u kojem William Deresiewicz navodi najbolje objašnjenje i odgovor na ovo pitanje, da je osnovna svrha fakulteta da nas nauči da razmišljamo. Da li vas je fakultet naučio da razmišljate, da saberete 2 i 2, da dođete do logičnog zaključka, da steknete stav?

Danas kada se još jednom poteže pitanje povećanja školarina, troškova “po glavi” budžetskih studenata koje država izdvaja za njihovo finansiranje i slično, odlučili smo da postavimo jednostavno pitanje našim čitaocima – Jeste li zadovoljni obrazovanjem koje stičete na fakultetu?, imajući u vidu svote novca koje se tokom tri, četiri ili pet godina ulažu u vaše visoko obrazovanje, kao i uzimajući u obzir kvalitet nastave.

U anketi je učestvovalo 849 studenata različitih fakulteta državnih i privatnih univerziteta u Srbiji. Na osnovu vaših glasova možemo zaključiti da je većina studenata u našoj zemlji nezadovoljna obrazovanjem koje stiču na fakultetima – čak 55% ispitanika. Treba li nas zabrinjavati činjenica da su naši studenti u velikoj meri nezadovoljni studijama, kvalitetom obrazovanja i usvojenim znanjem. Pa ipak, 33% studenata se izjasnilo das u zadovoljni obrazovanjem koje stiču na fakultetu, dok je 12% ispitanika neodlučno.

anketa yadovoljstvo obrazovanjem

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: