Studentski standard pod lupom!

Studentski standard koji prati standard univerzitetskih centara iz Evrope i sveta sve više nam zvuči kao zemlja iza duge, neuhvatljiva i zauvek magična. Ali da li je zaista taj visoki standard studentskog života nedostižan i nemoguć? Postoji li nešto što bismo mogli učiniti da takvu sliku promenimo?

Kako bismo otkrili šta je upravo to što nedostaje našem sistemu ili što bi trebalo poboljšati kako bi se studentski standard poboljšao, pokrenuli smo jednu anketu na portal Studentski život upravo na ovu temu. Pokušali smo da otkrijemo vaše stavove i vaše vrednovanje navedenih predloga koji bi mogli da poboljšaju trenutnu situaciju. Među ponuđenim odgovorima našla su se neka od aktuelnih studentskih pitanja i problema sa kojima se studenti suočavaju svakodnevno.

Pre svega, studenti smatraju da prvi korak ka poboljšanju studentskog standarda predstavlja unapređenje rada studentskih službi na fakultetima sa 29% vaših glasova. Na drugom mestu sa 20% vaših glasova nalazi se poboljšanje ishrane u studentskim menzama, dok se studentski smeštaj našao na trećem mestu sa 19% glasova. Kako informacija nikad nije dosta a pre svega adekvatnih informacija, među ponuđenim odgovorima našao se i kvalitet informisanja o studentskim pitanjima. Vaše zadovoljstvo informisanjem se za sada nalazi na zadovoljavajućem nivou, ali to ne znači da se kvalitet informacija i kanala informisanja ne treba poboljšati. 18% glasova za poboljšanje kvaliteta informisanja biće i nama znak da unapredimo svoj rad i omogućimo da vam prave informacije budu dostupne. Saradnja sa studentskim organizacijama našla se na predposlednjem mestu sa svega 8 % vaših glasova, dok se rad na zaštiti zdravlja studenata nalazi na poslednjem mestu sa 6% glasova.

anketa studentski standard

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: