Uticaj izmena Zakona o visokom obrazovanju

Poslednjih mesec dana zasigurno najaktuelnija tema i najznačajnije studentsko pitanje bilo je donošenje Izmena Zakona o visokom obrazovanju u Srbiji. Niz događaja i masovni studentski protesti koji su usledili samo su dodatno stavili akcenat na ovo značajno studentsko pitanje.

Moramo se složiti da su studenti možda i najkritičniji deo društva koji se neće ustručavati da iznese i brani svoje mišljenje, stoga smo i ovog puta sproveli anketu među studentskom populacijom na aktuelnu temu, jer smo želeli upravo da čujemo njihov stav.

Naše pitanje je bilo jednostavno, želeli smo da znamo kako studenti gledaju na izmene Zakona o visokom obrazovanju, odnosno za koje stavke smatraju da će u najvećoj meri uticati na njih. Ovom prilikom sprovedene su dve ankete na istu temu. Na ovu anketu odgovarali su brucoši zahvaljujući portalu Prijemni ispiti, kao i studenti viših godina studija na portalu Studentski život.

Na osnovu rezultata obe ankete možemo primetiti značajnu razliku. Možemo sa sigurnošću reći da brucoši nisi u potpunosti informisani o ovim dešavanjima i nisu sigurni u kojoj meri će ove izmene uticati na njihove studije. Ne želimo to da okarakterišemo kao nezainteresovanje mlađih kolega, već pripisujemo ovakav rezultat tome što brucoši tek treba da se upoznaju sa bitnim studentskim pitanjima, pa otuda i manje interesovanje za ovu anketu i studentski problem.

Naime, u anketi na portalu Prijemni ispiti na pitanje “Kako će izmene Zakona o visokom obrazovanju uticati na studente?”, odovaralo je 232 brucoša. Čak 40% brucoša izjasnilo se da nisu sigurni da li će izmene biti u korist studenata, dok 39% nije upućeno u detalje izmena Zakona. 11% njih smatra da su Izmene Zakona u korist svih studenata, dok 10% brucoša smatra da su Izmene Zakona u korist samo “večitih” studenata.

anketa tabela 1

Nasuprot tome, studenti viših godina više značaja su pridali ovoj anketi pa je tako u anketi učestvovalo 785 ispitanika. Kao što smo i očekivali, ali i uvideli na osnovu zahteva koji su studenti postavili tokom protesta prethodnih dana, studenti smatraju da će manji broj rokova – 5 rokova umesto 6, najviše uticati na njihove studije – čak 60% ispitanika sa 471 glasom. Granica za upis na budžet – 48 bodova nalazi se na drugom mestu sa 147 glasova što čini 19% odgovora. Dok 6% ispitanika (47 glasova) smatra da su dodatne dve godine za “večite” studente najznačajnija stavka. Bolja kontrola i uvid u to na šta se troše školarine najznačajnije je za 5% ispitanika (42 glasa), a istom broju ispitanika bitno je i uvođenje master strukovnih studija. Nostrifikacija stranih diploma zainteresovala je samo 3% ispitanika (22 glasa), dok se strožija akreditacija nalazi na poslednjem mestu sa svega 2% glasova (16 glasova).

anketa tabela 2

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: