Univerzitet u Bambergu stipendije

Univerzitet u Bambergu, Nemačka, objavljuje konkurs za stipendiranje studenata, svih nivoa studija za zimski semestar 2015/2016, u periodu od septembra 2015. do februara 2016. godine.

Krajnji rok za prijavljivanje – 22. jun 2015.

Stpendija iznosi 800 EUR mesečno.

Univerzitet u Bambergu je pretežno orjentisan ka društveno-humanističkim naukama (https://www.uni-bamberg.de/en/homepage/)

Od studenata se očekuje dobro znanje nemačkog ili engleskog jezika.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj program, molimo vas da sledeća dokumenta na engleskom jeziku u skeniranoj formi pošaljete Jeleni Čivljak (civljak@ni.ac.rs) iz kancelarije za međunarodnu saradnju, najkasnije do 17. juna 2015. godine:

  • Motivaciono pismo (1-2 strane)
  • CV (sa adresom, brojem telefona i slikom)
  • Transkript ocena (Potvrda o položenim ispitima)
  • Fotokopija diplome (osnovne studije, master)
  • 1 pismo preporuke od nekog profesora sa vašeg fakulteta
  • Potvrda o znanju nemačkog ili engleskog jezika (u skladu sa evropskim referentnim nivoima A1 – C2)

* Ove stipendije su obezbeđene u saradnji TEMPUS projekta FUSE (Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area), čiji je koordinator Univerzitet u Nišu, sa datim partnerskim nemačkim univerzitetom.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: