Stipendije otvorenog društva 2015.

Open Society Fellowship je društo za individualce inovativnog i nekonvencionalnog pristupa fundamentalnim izazovima otvorenog društva i ne finansira upis u stepenovane ili nestepenovane studije na akademskim institucijama, uključujući i iistraživanje disertacije. Oblasti kojima se fondacija bavi su: ljudska prava, transparentnost vlasti, pristup u formiranju, pristup pravdi, promociju civilnog društva i socijalne inkluzije.

Za prijem u Open Society Fellowship se mogu javiti novinari, aktivisti, akademci, i praktičari u različitim oblastima, a teme njihovih projekata treba da pokrivaju oblasti od interesa ove organizacije. Kandidati koji nisu sigurni da li je njihova tema uklapa u fokus područja Fondacije pozvani su da dostave kratko pismo i CV, pre nego što nastave sa onlajn procesom prijave.
Program traje jednu godinu dana (ali će od strane programa biti razmatrane i prijave za duže ili kraće boravke).

Programom je pokrivena stipendija, kao i troškovi smeštaja, avionske karte, troškovi vize, pomoć pri istraživanju, konferencijske takse i zdravstveno osiguranje.

Većina odabranih provede deo svog boravka u jednoj ili više kancelarija Fondacija Otvorenog društva u Nju Jorku, Vašingtonu, Londonu, Briselu ili Budimpešti ili u regionalnim fondacijama.

Članovi sa punim vremenom će primati stipendiju od 80 000 do 100 000 eura, u zavisnosti od radnog iskustva, starosti i trenutnih prihoda.

Neophodno poznavanje engleskog jezika.

Rok za prijavu: 03. 08. 2015. godine

Više o programu i načinu prijave videti ovde.

Izvor: scholarship-positions

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: