Stipendija Švajcarske vlade za inostrane studente

Stipendiju nudi švajcarska vlada preko Federalne Komisije za stipendije za strane studente.

Stipendija se odnosi samo za kompletna doktorska istraživanja u Švajcarskoj. Ona se ne odnosi na istraživanja koja bi se vršila jednim delom u Švajcarskoj, a drugim u nekoj drugoj zemlji.

Šta podrazumeva stipendija:
1) Mesečnu stipendiju – iznosi 1,920 CHF
2) Stipendisti su oslobođeni školarine
3) *Samo za studente iz zemalja koje nisu članice EU I EFT-e:obavezno zdravstveno osiguranje finansira FCS.
4) *Studenti koji nisu iz Evrope dobijaju povraćaj novca za avionsku kartu(obezbeđeno na kraju stipendiranja)
5) Posebnih 300 CHF za smeštaj (jednokratna pomoć na početku stipendiranja)
6) Godišnju kartu za javni prevoz u pola cene
7) Podršku, razne ekskurzije, razgledanja i večere organizivane za stipendiste

Uslovi koje kanditat mora da ispunjava:
1) Master diploma ili jednako priznata univerzitetsdka diploma priznata od strane švajcarskog fakulteta.
2 )Kandidat ne sme da ima više od trideset godina u vreme apliciranja.
4) Prijava treba da sadrži pismo( ili mejl) profesora sa švajcarskog instituta-domaćina

Kandidat mora da vlada potrebnim jezičkim veštinama za doktorske studije/istraživanja.
Kandidati koji su već bili korisnici stipendije švajcarske vlade nemaju pravo da konkurišu za drugu stipendiju ove vrste.

Procedura:
1) Dokumenta za aplikacuju se mogu dobiti mejlom od Švajcarske amabasade u Beogradu.
2) Rok za podnošenje prijave je 23.11.2016.
3) Aplikacija treba da bude u tri primerka,sa naznačenim brojem kopije (važi za odštapmane kopije). Originalna, potpisana dokumenta i prevod overen od strane sudskog tumača,treba da bude priložen zajedno sa dvema kopijama navedenih dokumenata. Više informacija može se dobiti preko institucija čiji je kontakt u daljem tekstu.

Potrebna dokumenta (Molimo vas dostavite original sa dve kopije A4 formata,ne spajajte ih spajalicom i stavite ih u fasciklu):
1) Zvanični prijavni formular FCS 2017-2018  (otkucan  i odštampan). Ručno pisane prijave neće biti primljene.
2) CV sa naučnim publikacijama
3) Motivaciono pismo (ne više od dve strane)
4) Puni plan istraživanja( ne više od 5 strana),koristiti samo samo zvanične predloge  istraživanja ponuđenje u prijavi.
5) Kopija pisma ili mejl profesora sa izabranog univerziteta koje potvrđuje da su voljni  i da imaju pravo da nadgledaju doktorske studije.
6) Kratak CV vašeg naučnog mentora.
7) Kopije svih sertifikata i diploma prethodno pohađanih univerziteta/koledža kao prosek ocena ( Ukoliko originali nisu na engleskom,francuskom, italijanskom ili nemačkom mora da ih prevede i overi sudski tumač na jedan od gore navedenih jezika).
8) Dva pisma preporuke od profesora sa programa na čijem se polju vrše istraživanja (koristiti zvanični formu preuzetu sa ostalom dokumentacijom)
9) Zdravstvena potvrda (koristiti zvaničnu formu, preuzetu sa ostalom dokumentacijom)
10) Svaka aplikacija treba da sadrži dve kopije pasoša(strana sa ličnim podacima).

Više informacija možete naći na sajtu Ambasade Švajcarske u Beogradu.

Izvor: OSSI

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: