Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment Evropskog univerziteta

Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment Evropskog univerziteta
Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment Evropskog univerziteta

Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment je osnovan 1993. godine u Beogradu. Fakultet obuhvata osnovne, master i doktorske akademske studije.

Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment je prvi fakultet u našoj zemlji koji primenjuje širom sveta priznati biznis program. Osnovni cilj je kompletiranje, promocija i konceptualizacija programa za inženjerski internacionalni menadžment kao i obrazovanje i trening mladih menadžera kao budućih članova multinacionalnih kompanija. Sam naziv „inženjerski internacionalni menadžment“ govori o širokoj lepezi mogućnosti za mlade pojedince koji pohađaju ovaj fakultet.

Fakultet organizuje studije iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka na sva tri stepena studija. Programi primenjuju svetski priznat poslovni program. Cilj studija je, između ostalog, promocija internacionalnog menadžmenta i obučavanje mladih stručnjaka za rad u multinacionalnim kompanijama.

Postoje dva modula studija, a to su: Inženjerski menadžment i Internacionalni menadžment.

Svrha studijskih programa osnovnih akademskih studija je obrazovanje i osposobljavanje studenata za profesiju diplomiranih inženjera i menadžera, u skladu sa potrebama srpske privrede i društva.

Studijski prograi master akademskih studija na Evropskom univerzitetu su sastavljeni u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta kao jedinstvene visokoškolske ustanove iz predmetne oblasti. Studijski programi su koncipirani multidisciplinarno, kombinovanjem izabranih menadžerskih i inženjerskih disciplina, saglasno savremenim svetskim stremljenjima. Studijskim programima se obezbeđuje proširivanje znanja stečenih na osnovnim akademskim studijama, kao i sticanje novih znanja neophodnih za master inženjere menadžmenta.

 

Adresa: Carigradska 28, 11000 Beograd
Tel. 011 32 28 821,
Faks: 011 32 29 392
veb sajt: www.fim.eu.ac.rs
e-mail: fim@eu.ac.rs