Fakultet za evropski biznis i marketing Evropskog univerziteta

Fakultet za evropski biznis i marketing Evropskog univerziteta
Fakultet za evropski biznis i marketing Evropskog univerziteta

Fakultet za evropski biznis i marketing osnovan je 2000. godine sa idejom da obrazuje visokostručan kadar za poslovanje i marketing u evropskom i međunarodnom okruženju. Nastavni programi usklađeni su sa svetskim standardima u obrazovanju u ovoj oblasti i aktivno prate promene u marketingu i biznisu. Fakultet ima i akreditaciju od strane evropske institucije Evropskog saveta za obrazovanje u oblasti poslovanja (European Council for Business Education ECBE).

Diplomirani studenti Fakulteta osposobljeni su za rad u domaćim i internacionalnim kompanijama, marketinškim agencijama, bankama, turističkoj privredi i hotelskoj industriji.

Fakultet za evropski biznis i marketing, kao obrazovna i naučna institucija sa već izgrađenim međunarodnim ugledom, upisuje 30 studenata po godini, što direktno, govori o kvalitetu nastave i studiranju u malim grupama. O studentima i o njihovoj karijeri brine tim eminentnih profesora.

Studenti Fakulteta za evropski biznis i marketing su inovativni, savremeni, preduzimljivi, kreativni i pored stručnih znanja iz oblasti menadžmenta i biznisa govore tri svetska jezika: engleski, italijanski, francuski.

Na Fakultetu za evropski biznis i marketing se izučavaju sledeći predmeti: Principi marketinga, Menadžment, Biznis prognostika, Principi računovodstva, Evropsko kulturno okruženje, Principi ekonomije, Informatika, Marketing komunikacije, Menadžment turizma, Menadžment marketinga, Poslovno polanirane, Novac i bankarstvo. Nastavna literatura i programi su u skladu sa svim evropskim i svetskim tokovima. Fakultet je akreditovan, kako u Srbiji tako i internacionalno – European Council for Business Education (ECBE), Brisel.

Na Fakultetu za evropski biznis i marketing sistem nastave je savremen i koncipiran je tako da se u toku nastave rešavaju i prezentuju prilagođeni aktuelni poslovni slučajevi evropskih kompanija.

Cilj studijskog programa master akademskih studija je da obrazuje stručni kadar iz oblasti menadžmenta i biznisa i osposobi ga da se uspešno uključi u poslovanje domaćih i međunarodnih biznis organizacija i kompanija.

Ishod procesa učenja na master akademskim studijama je sticanje znanja za samostalan rad u kompanijama u domaćem i međunarodnom biznis okruženju, i sposobnosti primene stečenih znanja i veština u rešavanju problema koji se javljaju u privredi i društvu.

Master menadžeri stiču i teorijsko znanje koje im uz korišćenje odgovarajuće stručne literature, omogućuje, u slučaju da se za to opredele, nastavak školovanja na nivou doktorskih studija.

S obzirom da je studijski program kompatibilan sa programima domaćih i inostranih visokoškolskih ustanova, moguća je horizontalna i vertikalna prohodnost studenata, što znači da studenti mogu prelaziti na akademske studije (menadžment i biznis) bilo gde u Srbiji ili Evropi (horizontalna), a vertikalna prohodnost, znači da se mogu upisati na doktorske studije u oblasti menadžmenta i biznisa.

 

Adresa: Vojvode Dobrnjca 15, 11000 Beograd
Tel. 011 33 92 996, 33 92 992
Faks: 011 33 92 727
veb sajt: www.febm.rs
e-mail: febmeu@gmail.com