Uskoro će se u Novi Sad ići po diplomu za dizajn igara

Akademija umetnosti u Novom Sadu počela je da priprema teren za otvaranje novog studijskog programa – game design, odnosno dizajn video igara.

Ta oblast koja iz godine u godinu doživljava sve veću ekspanziju od skoro je “eksplodirala” i u srcu Vojvodine, gde već zapošljava nekoliko stotina mladih kreativaca. Ilustracije radi, samo u EIPIX entertainment Mirka Topalskog, negdašnjeg studenta dizajna zvuka na AUNS, danas radi oko 300 mladih gejm-artista, gejm-dizajnera i gejm-developera angažovanih na realizaciji velikog broja projekata za, neke od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju igara. 

“Izrada video igara u svetu, a i kod nas, je prevazišla i po prihodima i po kapacitetima filmsku industriju. Na osnovu te činjenice, ali i sve izraženije potrebe za gejm-dizajnerima u našem okruženju, shvatili smo da bi bilo dobro da preduzmemo korake u pravcu osnivanja posebnog studijskog programa posvećenog dizajnu video igara, koji bi obuhvatio sve elemente njihovog kreiranja, od pisanja scenarija i režije do osnovnih znanja o programerskim postupcima”, objašnjava za “Dnevnik” dekan AUNS Siniša Bokan. 

Prvi konkretan korak u pravcu utemeljenja novog studijskog programa biće organizovanje 27. februara u Novom Sadu konferencije “Obrazovanje kadra za rad u industriji video igara”, na kojoj će uvodna predavanja održati dr Vladimir Dimovski i dr Manojlo Maravić, koji je i doktorirao na temu video igara. Učešće na sesijama su najavili i predstavnici kompanija EIPIX entertainment, Mad Head Games, Datcroft Games i Panza Games, zatim mr Igor Kekeljević sa Fakuleta tehničkih nauka,kao i Mirko Stojković sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, na kojem već deset godina postoji predmet Dramaturgija video-igara. 

“Osnovni cilj skupa je da dođemo do jasnih kontura kako bi studiranje, odnosno akademska priprema za gejming industriju trebalo da izgleda da bismo kao rezultat dobili vrhunske kreativce koje ona traži. Drugim rečima, moramo na vreme da razmišljamo o tome šta je toj industriji potrebno i u kom obimu – koliko različitih oblasti… sve kako bi na kraju, kada steknu diplomu, naši studenti imali punu prohodnost ka kompanijama koje proizvode video igre. 

Nažalost, zbog podužeg postupka akreditacije studijskog programa, odnosno zbog složene procedure, nije realno da se prva generacija budućih gejm-dizajnera upiše već ove godine. 

“Država je predvidela nove propozicije za akreditaciju, koje podrazumevaju predaju zahteva ne onog momenta kada su se stekli svi uslovi, nego najkasnije do 31. marta za sledeću školsku godinu. Dakle, do tada bi morali da se znaju i svi predavači, i da se potpuno definiše struktura studijskog programa, kao i da se detaljno utvrdi plan rada za svaki predmet pojedinačno. Objektivno, mi sve to ne možemo da završimo do zadatog roka, jer u pitanju je potpuno nov a pri tome veoma složen studijski program, te je stoga realno da prve studente gejm dizajna upišemo 2017. godine. No, u međuvremenu ćemo mi postojeće studijske programe u hodu dopunjavati u pravcu gejm dizajna, makar kroz izborne predmete. Jednostavno,industrija video igara se toliko brzo razvija da odmah moramo početi da je pratimo, pošto ona nas neće čekati.

Piše: Miroslav Stajić
Izvor: Dnevnik.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: