Prečice u Word-u koje će vam olakšati posao

Danas je nemoguće zamisliti rad bez Word-a, zar ne? Koliko ste seminarskih do sada iskucali? A koliko vas sličnih poslova tek čeka? Upotreba ovog programa je zaista vrlo laka i verovatno ste već savladali sve tehnike, ali savetujemo vam da naučite sledeće prečice (neke će vam već biti poznate) u Word-u koje će vam pomoći da brže i lakše obavljate zadatke.

Evo nekoliko korisnih prečica koje bi bilo korisno da znate:

Save (Sačuvaj tekst; predlažemo da to uradite na svakih nekoliko iskucanih pasusa jer se može desiti da vam „pukne“ Word, nestane struje ili neka slična nezgoda)

 • PC: Control + s

Open (Otvori postojeći dokument)

 • PC: Control + o

Create a new document (Napravi novi dokument)

 • PC: Control + n

Selektuj po jedan karakter sa leve/desne strane

 • PC: Shift + Arrow Left / Arrow Right

Selektuj po 1 reč

 • PC: Control + Shift + Arrow Left / Arrow Right

Selektuj po 1 red

 • PC: Shift + Arrow Up / Arrow Down

Selektuj ceo tekst

 • PC: Control + a

Undo (Poništava poslednju akciju koja je urađena)

 • PC: Control + z

Redo (poslednju akciju)

 • PC: Control + y

Cut text (Iseci, „katuj“ tekst)

 • PC: Control + x

Copy text (Kopiraj tekst)

 • PC: Control + c

Paste text (Nalepi, „pejstuj“ tekst)

 • PC: Control + v

Bold („bolduj“, „podebljaj“ tekst)

 • PC: Control + b

Underline (podvučeni tekst)

 • PC: Control + u

Italicize (italik tekst)

 • PC: Control + i

via GIPHY

Vraća izmenjeni tekst na uobičajeni font. „Poništava“ bold, italic i slične opcije

 • Ctrl + Spacebar

Dodaj link tekstu

 • PC: Control + k

Prelazak na „uppercase letters, title case letters, all lower case letters“ (velika slova, mala slova, prvo veliko slovo u rečenici)

 • PC: Shift + F3

Uvlačenje teksta

 • PC: Control + m

Postavljanje/uklanjanje „stepenovanja“, eksponenta (postavljanje oznake citata1 , kod matematičkih formula i slično)  

 • PC: Control + Shift + equal sign

Postavljanje/uklanjanje „subscripta“, indeksa (može se koristiti opet u matematičkim formulama i navođenju izvora, citata…)

 • PC: Control + equal sign

Unesite fusnotu na kraju stranice (napravite listu citata i listu izvora na kraju strane)

 • PC: Control + Alt + f

Unesite endnotu na kraju dokumenta (napravite listu citata i listu izvora na kraju strane)

 • PC: Control + Alt + d

Pretraži dokument za određenu reč ili karakter

 • PC: Control + f

Formatiranje teksta – Prored od 1 reda

 • PC: Control + 1

Formatiranje teksta – Prored od duplog reda

 • PC: Control + 2

Umetanje page break-a (prekida stranice)

 • PC: Control + Enter

Uključivanje/isključivanje praćenja izmena u tekstu

 • PC: Control + Shift + e

Provera spelovanja

 • PC: F7

Štampanje dokumenta

 • PC: Control + p

Pomeranje kursora jednu reč na levo

 • Ctrl + strelica levo

Pomeranje kursora jednu reč na desno

 • Ctrl + strelica desno

Pomeranje kursora na početak reda ili pasusa

 • Ctrl + strelica na gore

Pomeranja kursora na kraj reda ili pasusa

 • Ctrl + strelica na dole

Pomeranje kursora na kraj dokumenta

 • Ctrl + End

Pomeranje kursora na početak dokumenta

 • Ctrl + Home

Brisanje reči koja se nalazi desno od kursora

 • Ctrl + Del

Brisanje reči koja se nalazi levo od kursora

 • Ctrl + Backspace

Ponavljanje poslednje radnje koja je obavljena

 • F4

Postoje još brojne prečice, ali ovo su neke koje vam za sada mogu koristiti.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: